Σάββατο, 15η Ιουνίου 2024  11:18: πμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 11/04/2022

Του:            Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:       Τoν κ. Υπουργό Υγείας

Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ:     «Αλλαγή πλεύσης και δημιουργία κινήτρων από την Πολιτεία για περιορισμό της μετανάστευσης των νέων γιατρών»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από φοιτητές Ιατρικής αλλά και γιατρούς ανά την Επικράτεια, προβληματισμός και περίσκεψη επικρατεί ανάμεσά τους, αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί για την έναρξη και τη λήψη της ιατρικής ειδικότητας. Ως γνωστό, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας να υπάρχει τεράστια έλλειψη ειδικευομένων. Να σημειωθεί ότι μόνο στη Γερμανία σήμερα εργάζονται περισσότεροι των 3.000 Ελλήνων γιατρών, όπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει ότι για μια τριετία τουλάχιστον όλες οι Ιατρικές Σχολές της χώρας μας παρήγαγαν γιατρούς μόνο για τη χώρα αυτή. Τα αίτια αυτού του πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος αποτέλεσαν οι χαμηλές αποδοχές, οι κακές συνθήκες ζωής και εργασίας και η έλλειψη συγκεκριμένου πλάνου εκπαίδευσης ξεχωριστό και ενιαίο για όλη την Επικράτεια για κάθε ειδικότητα. Κι έρχονται οι νέες προτάσεις της Πολιτείας, όπως η επιλογή ειδικότητας με βάση τον βαθμό πτυχίου ή ο υποχρεωτικός χρόνος υπηρεσίας σε κάποιο νοσοκομείο χωρίς ή με συμβολική αμοιβή, που όχι μόνο δε βοηθούν στην επιστροφή των μεταναστών επιστημόνων, αλλά θα αναγκάσουν και τους εγχώριους σε νέο κύμα φυγής προς νοσοκομεία του εξωτερικού. Από την άλλη, οι πρακτικές του αρμόδιου Υπουργείου που έχει «ξεχάσει» τις νέες προσλήψεις, η καθήλωση των μισθών αλλά και η απαξίωση των νέων επιμελητών από Υπουργείο, διοικήσεις νοσοκομείων και ιατρικό κατεστημένο αποτρέπουν την παλιννόστηση των νέων γιατρών, μετά την απόκτηση της ειδικότητας. Κι όμως διαχρονικά η νέα γενιά αποτελεί την πρωτοπορία και την κινητήριο δύναμη της κοινωνίας μας. Η αφαίμαξη σε επιστήμονες χρήσιμους και αναγκαίους καταδείχτηκε περισσότερο από ποτέ κατά την περίοδο της πανδημίας. Αναμένεται από την Πολιτεία να λάβει σοβαρές και υπεύθυνες αποφάσεις για την ανάσχεση του φαινομένου και πέραν των όποιων εμμονών και αγκυλώσεων της να αποδώσει την αξία και τα κίνητρα που πρέπει στους νέους επιστήμονες μας, ώστε να μείνουν και να προσφέρουν στον τόπο τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να αποτρέψετε νέο μεταναστευτικό κύμα γιατρών, αλλά και να επιτύχετε την παλιννόστηση των ήδη αναχωρησάντων προς εξωτερικό;
  1. Για ποιους λόγους απαξιώνετε τους νέους επιστήμονες, δημιουργώντας έτσι αντικίνητρα για την παραμονή τους στην χώρα τους, τη στιγμή που το Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας «νοσεί» και τους χρειάζεται;
  1. Τι προτίθεσθε να κάνετε, αναφορικά με τις χαμηλές αποδοχές, τις κακές συνθήκες ζωής και εργασίας και την έλλειψη συγκεκριμένου πλάνου εκπαίδευσης ξεχωριστό και ενιαίο για όλη την Επικράτεια για κάθε ειδικότητα, αιτίες που αποτελούν διαχρονικά λόγους για φυγή των γιατρών μας στο εξωτερικό;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4773/18.4.2022 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4773/18.4.2022 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, από πλευράς αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα φορολογείται με ειδικό τρόπο για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα, εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Η απαλλαγή του 50% του εισοδήματος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) ισχύει στην περίπτωση που δεν απαλλάσσεται πλήρως από την εν λόγω εισφορά σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα επτά (7) συνολικά φορολογικών ετών.

Επιπλέον, ο ειδικός τρόπος φορολόγησης εφαρμόζεται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Και σε αυτή την περίπτωση η απαλλαγή του 50% του εισοδήματος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) ισχύει εφόσον δεν απαλλάσσονται πλήρως από την εν λόγω εισφορά σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή κινήτρων, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και θα προχωρήσει αν κριθεί σκόπιμο σε νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Τέλος, αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικευομένων Ιατρών και του λοιπού ιατρικού προσωπικού που απασχολούνται στο Ε.Σ.Υ., εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Στην παρούσα φάση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι σοβαρές οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας COVID-19, καθώς και η αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ας επισημανθεί, δε, και ο Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4931 ΦΕΚ A' 4/13.05.2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.», με τις ευεργετικές ρυθμίσείς του, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και η διασύνδεση του ύψους της αποζημίωσής τους με την ποιότητα των παρεχόμενων από μέρους τους υπηρεσιών, την αναβάθμιση των απογευματινών χειρουργείων και ιατρείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τον καθορισμό του πλαισίου παροχής υπηρεσιών προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας από ιδιώτες παρόχους και ιατρούς συμβαλλόμενους καθ’ οιονδήποτε τρόπον με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

 

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέντευξη του Νίκου Ιγγλέση στο διαδικτυακό ραδιόφωνο ellinesradio της Ζυρίχης και στον δημοσιογράφο Κώστα Κανάκα:

ellinikiantistasi.gr

Κατηγορία ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ