Δευτέρα, 4η Δεκεμβρίου 2023  9:28: πμ
  rss button fb button fb button

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022

Το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον!

Κριτική και προτάσεις από τους Πράσινους

Με αφορμή το κλείσιμο σήμερα της εντελώς προσχηματικής διαβούλευσης, το νέο κόμμα των Πράσινων δηλώνει πως διαφωνεί με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς, όχι μόνο δεν επιλύει σοβαρά και επείγοντα ζητήματα που αφορούν συνολικά την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος όπως ευαγγελίζεται, αλλά αντίθετα το υποβαθμίζει, όπως και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων.

Οι Πράσινοι ζητούν να αποσυρθούν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές και η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000.

Το πολυνομοσχέδιο καλύπτει ένα τεράστιο εύρος κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων και η επιλογή της κυβέρνησης για προσχηματική διαβούλευση μιας εβδομάδας (με παράταση μόλις 5 ημερών μετά από πιέσεις, με Σαββατοκύριακο ενδιάμεσα) είχε ως σκοπό να υποβαθμίσει τον δημόσιο διάλογο και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες αντιδράσεις για τη μεγάλη υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας, προς όφελος των συμφερόντων. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή ήταν ποιοτική, που θα πρέπει να πάρει υπόψη της η κυβέρνηση.

Επί της ουσίας, το πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων:

Aδιαφορώντας για τις οικολογικές ανάγκες διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών και επιβαρύνοντας τις προστατευόμενες περιοχές Natura ακόμα περισσότερο προβλέπει κατασκευή δρόμων και πλατειών, ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων και εξορύξεις υδρογονανανθράκων και άλλες ασύμβατες χρήσεις όπως ερασιτεχνική αλιεία και βόσκηση καθώς και την εγκατάσταση ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ είναι μεν οι μόνες πηγές ενέργειας χωρίς ρύπανση και χωρίς επιβάρυνση για το κλίμα κατά τη λειτουργία τους αλλά δεν παύουν να έχουν υπολογίσιμο οικολογικό κόστος, χαμηλότερο βέβαια από τα ορυκτά καύσιμα. Άρα η χωροθέτησή τους και ειδικότερα των έργων μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά και η φύση και το κλίμα με το χαμηλότερο δυνατό οικολογικό κόστος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το οικολογικό κόστος ελαχιστοποιείται με την χωροθέτηση των ΑΠΕ σε περιοχές με ήδη εκτεταμένη ανθρώπινη παρέμβαση όπως ζώνες βιομηχανίας, βιοτεχνίας, λιμενικές ζώνες, οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες, κλπ και όχι σε περιοχές ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ειδών ή τοπίων. Για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ μεγαλύτερης κλίμακας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα οι Πράσινοι έχουν καταθέσει αναλυτικές προτάσεις.

Προβλέπει τη χρηματοδότηση υποδομών δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αντί να κατευθύνει όλες τις χρηματοδοτήσεις προς έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Στην επείγουσα ενεργειακή μετάβαση που είναι απαραίτητη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι απόλυτα απαραίτητες τόσο οι ΑΠΕ (με στόχο πάνω από 80% ανανεώσιμη ηλεκτροπαραγωγή το 2030) όσο και η ευρύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Αντίθετα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να αποτελέσει το φυσικό αέριο μεταβατικό καύσιμο, ούτε να στηριχθεί με νέες υποδομές. Η κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας και δεν μπορεί να περιμένει.

Υπονομεύοντας την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία των ελέγχων προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. Αντίθετα θα πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των μελετητών καθώς και η αξιοπιστία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με δικλείδες διαφάνειας και δημόσιας διαβούλευσης στην αξιολόγησή τους.

Αγνοεί τις επιπτώσεις σε θαλάσσια οικοσυστήματα και μεταναστευτικούς διαδρόμους ως κριτήρια σχεδιασμού του πλαισίου ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Παραλείπει τη θέσπιση θεσμικών δικλείδων και συρρίκνωση προθεσμιών σε μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία για την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου με την εμπλοκή πολλών φορέων, καθιστώντας αδύνατη την έγκαιρη ανάπτυξη ενός πλαίσιου δημόσιας χωροθέτησης και προαδειοδότησης των κατάλληλων θαλάσσιων θέσεων έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν τα πρώτα προγράμματα πιλοτικών πλωτών αιολικών με αφετηρία το 2028-2030 όταν η τεχνολογία τους προβλέπεται να έχει εξελιχθεί αρκετά και η ψαλίδα του συγκριτικού κόστους θα πλησιάζει να κλείσει.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι απαιτείται να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαίσιου για τις ΑΠΕ με κύριους άξονες:
  • Διασφάλιση ομαλής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, με την ταχύτητα που επιβάλλουν η κλιματική κρίση και οι σχετικοί ευρωπαϊκοί στόχοι.
  • Ελαχιστοποίηση του οικολογικού κόστους και των ΑΠΕ, με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τη ευρύτερη δυνατή προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ορθολογικής αξιοποίησης όσης ενέργειας καταναλώνουμε.
  • Προώθηση ενεργειακής δημοκρατίας, με αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και συμμετοχή πολιτών, κοινωνικών φορέων και αυτοδιοίκησης τόσο στην παραγωγή ενέργειας όσο και στον τοπικό και περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό.
  • Διαφανές πλαίσιο για τους επενδυτές και λογικούς χρόνους για την υλοποίηση κάθε έργου.
  • Μετάβαση, όπου είναι εφικτό, σε καθεστώς δημόσιας χωροθέτησης και σχεδιασμού κάθε έργου, με αποτύπωση αιολικού δυναμικού και στοιχείων περιβαλλοντικής ευαισθησίας για το σύνολο της χώρας. Η χωροθέτηση θα γίνεται από δημόσια αρχή και ο επενδυτής θα αναδεικνύεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με τις απαραίτητες άδειες να έχουν ήδη εκδοθεί.
  • Προετοιμασία και για διαφαινόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, όπου νέες μορφές ΑΠΕ, όπως θαλάσσια αιολικά, θα μπορούν μελλοντικά να καλύψουν οικονομικότερα και με χαμηλότερο οικολογικό κόστος μεγάλο μέρος των ενεργειακών στόχων.

Οι Πράσινοι συντονίζονται με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και όλους/ες όσους/ες αγωνιούν για το μέλλον της ελληνικής φύσης.
Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην επιστολή προς το Reuters τονίζεται πως η Gazprom, η οποία έχει το μονοπώλιο στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προμήθειας λόγω «έκτακτων» περιστάσεων, που δε δύναται να ελέγξει

Οι χειρότεροι φόβοι των Ευρωπαίων αναφορικά με τον εφοδιασμό των κρατών της Ε.Ε με φυσικό αέριο φαίνεται πως επιβεβαιώνονται μέσα από μία επιστολή που βρίσκεται στα χέρια του πρακτορείου Reuters.

Ο ρωσικός κολοσσός Gazprom κήρυξε λόγους «ανωτέρας βίας» για τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε τουλάχιστον έναν μεγάλο πελάτη. Η επιστολή με ημερομηνία 14 Ιουλίου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα στα χέρια του πρακτορείου ειδήσεων.

reuters

Μεταξύ άλλων στην επιστολή τονίζεται πως η Gazprom, η οποία έχει το μονοπώλιο στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προμήθειας λόγω «έκτακτων» περιστάσεων, που δε δύναται να ελέγξει. Την ίδια ώρα εμπορική πηγή ανέφερε πως η επιστολή αφορούσε προμήθειες αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1, η οποία είναι μία σημαντική οδός ανεφοδιασμού τόσο προς τη Γερμανία όσο και πέρα από αυτή. Από την πλευρά της η ρωσική εταιρεία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η επίκληση της «ανωτέρας βίας» δεν αποκλείεται να επιδεινώσει έτι περαιτέρω τις σχέσεις Ρωσίας – Δύσης οι οποίες είναι τεταμένες εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

Πρώτο Θέμα

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Σε διάβημα προχώρησε η Αθήνα προς τη Σερβία για το φορτίο του αεροσκάφους Antonov που συνετρίβη το βράδυ του Σαββάτου, λίγο έξω από την Καβάλα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι θα πραγματοποιήσει άμεσα διάβημα αναφορικά με την ανάγκη πρότερης ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς από την σερβική για την φύση του φορτίου του αεροσκάφους που κατέπεσε πλησίον της Καβάλας το Σάββατο βράδυ.

Όπως έγινε γνωστό χθες σε έκτακτη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο 11,5 τόνων με πυρομαχικά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν στο χώρο του ατυχήματος δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες.

Τα τελευταία λόγια του πιλότου πριν τη συντριβή του μοιραίου αεροσκάφους

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από τη Σερβία με προορισμό το Μπαγκλαντές, μεταφέροντας στρατιωτικό υλικό, με το οκταμελές πλήρωμα -όλοι Ουκρανοί- να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο. Ο πιλότος ζητά αναγκαστική προσγείωση αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνει, όπως προκύπτει από τα τελευταία του λόγια που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Πιλότος Antonov: Έχουμε φωτιά στον κινητήρα. Προσπαθώ να τον σβήσω
Πύργος Ελέγχου: Μπορείτε να φτάσετε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή της Καβάλας;
Πιλότος Antonov: Δημιουργούνται και άλλα προβλήματα στο αεροσκάφος. Θα προσπαθήσω να προσγειωθώ στην Καβάλα.
Πιλότος Antonov: Ενημέρωσέ μας
Πιλότος Antonov: Χάνω το ένα όργανο του αεροσκάφους πίσω από το άλλο

Πληροφορίες iefimerida.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

ΜΜΕ της γειτονικής χώρας καταγγέλλουν κλοπή των τουρκικών πιάτων από τους Έλληνες, γιατί παρουσιάζονται ως ελληνικά στις ΗΠΑ – «Οι πρόγονοί μας έσφαζαν τα ζώα και έφτιαχναν κοκορέτσι» αντιδρούν Τούρκοι πολίτες

Από τον «πόλεμο» στο Αιγαίο, ο ελληνο-τουρκικός πόλεμος μεταφέρεται τώρα στην κουζίνα. Την οργή των Τούρκων προκάλεσε το γεγονός ότι το κοκορέτσι και το ιμάμ μπαϊλντί παρουσιάζονται στις ΗΠΑ ως ελληνικά φαγητά. Πάρα πολλοί Τούρκοι ξεσπάθωσαν μέσω των social media και των ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για κλοπή των τουρκικών πιάτων από τους Έλληνες.

«Μετά τον μπακλαβά και το τζατζίκι, η Ελλάδα οικειοποιείται το κοκορέτσι και το ιμάμ μπαϊλντί», γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα πιάτα προέρχονται από την οθωμανική κουζίνα.

Συγκεκριμένα τονίζουν ότι ελληνικές ιστοσελίδες με συνταγές χαρακτηρίζουν ως ελληνικό φαγητό το ιμάμ μπαϊλντί, που όμως -όπως σημειώνουν- είναι τουρκικό πιάτο και σημαίνει «ο ιμάμης λιποθύμησε».

«Ιστοσελίδες με συνταγές της γειτονικής χώρας γράφουν ότι το ιμάμ μπαϊλντί είναι μια κλασική ελληνική συνταγή. Οι ρίζες του προέρχονται από την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής. Το όνομά του το πήρε από έναν ιμάμη που το έφαγε και του άρεσε τόσο πολύ η γεύση του, που λιποθύμησε, γιατί η ψητή μελιτζάνα και οι αλατισμένες ντομάτες δίνουν υπέροχη γεύση. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης έφτιαχναν αυτό το πιάτο. Από εκεί ήρθε στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ το σερβίρουμε ως ελληνικό φαγητό» καταγγέλλουν τα τουρκικά ΜΜΕ ότι γράφουν ελληνικές ιστοσελίδες και το ίδιο διατείνονται και για το κοκορέτσι.

«Στην Ελλάδα το λένε κοκορέτσι και είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από καρυκευμένα αρνίσια ή κατσικίσια παραπροϊόντα, τυλιγμένα σε λίπος από αρνί, το οποίο ψήνεται σαν σουβλάκι γράφουν οι ιστοσελίδες με συνταγές για το συγκεκριμένο πιάτο», γράφουν οι Τούρκοι.

«Το κοκορέτσι είναι τούρκικο πιάτο»

Απευθυνόμενα μάλιστα σε ειδικούς, τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι οι… γκουρού του κοκορετσιού αντέδρασαν έντονα. Ο γνωστός αριστοτέχνης κοκορετσιού της Κωνσταντινούπολης, Σερέφ Ιλγκάρ, είπε: «Ασπάζονται την τουρκική κουλτούρα λόγω του θαυμασμού τους για τους Τούρκους. Το κοκορέτσι είναι ένα τουρκικό πιάτο, το οποίο συνδυάζεται με τα τουρκικά μπαχαρικά μας. Πρωτοφτιάξαμε κοκορέτσι από έντερα χήνας της περιοχής του Καρς εδώ και αιώνες. Το κοκορέτσι είναι δικό μας».

Ο Τεκίν Λοκ, ιδιοκτήτης εστιατορίων αποκλειστικά με κοκορέτσι στην Κωνσταντινούπολη ανέφερε: «Είναι μια κληρονομιά που την λάβαμε από τους Οθωμανούς. Η κουλτούρα μας, το κοκορέτσι είναι τουρκικό πιάτο. Οι πρόγονοί μας, αφότου έσφαζαν τα ζώα, έφτιαχναν κοκορέτσι. Ήταν ένα ξεχωριστό πιάτο για τους αγαπημένους τους. Σε συνδυασμό με μπαχαρικά, το κοκορέτσι έχει γίνει το απαραίτητο φαγητό των Τούρκων. Το κοκορέτσι είναι το παρελθόν μας».

Ο παρουσιαστής ταξιδιωτικών εκπομπών, Λοκμάν Νταγ, υποστηρίζει ότι «έχουμε συνηθίσει να παίρνουν τα φαγητά μας οι γείτονές μας και να τα παρουσιάζουν στον κόσμο σαν να ήταν δικά τους. Το όνομα του πιάτου είναι “Imam Bayildi”. Είναι μια γεύση που προήρθε από τους Οθωμανούς και είναι γνωστή μέχρι σήμερα με το όνομα αυτό στον κόσμο. Μπορεί να χάσουμε αυτές τις γεύσεις από την Ελλάδα. Έχει κάνει το ίδιο με τον μπακλαβά, το ντονέρ κεμπάπ, τους ντολμάδες, το γιαούρτι».

Από την πλευρά του ο Τούρκος σεφ, Αϊβάζ Ακμπατζάκ, εξηγεί την ιστορία του κοκορετσιού: «Τα εντόσθια των αιγοπροβάτων που σφάζονταν στο παλάτι μοιράζονταν στο λαό στις γειτονιές που ήταν κοντά στο παλάτι Τοπ Καπί».

Πηγή: protothema.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ