Πέμπτη, 23η Μαίου 2024  9:57: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 26 Μαϊος 2022

Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα, Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι μέλη του Συλλόγου Αγρινίου-Θέρμου.

Η εκλογική διαδικασία έλαβε χώρα από 1:30 μ.μ. έως 7:00 μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,  Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τη ΔΟΕ  .

Τα ανεπίσημα αποτέλεσμα στις εκλογές για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 523
Άκυρα 14
Λευκά: 8

Έλαβαν:

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών 305 (61%) – 5 έδρες
ΔΑΚΕ 98 (19.5%) – 2 έδρες
ΠΑΜΕ – Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών 98 (19.5%) – 2 έδρες

Τα αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους στη ΔΟΕ

Ψήφισαν: 523
Άκυρα 7
Λευκά: 9

Έλαβαν:

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών 255 (50%) – 3 έδρες
ΔΑΚΕ 149 (29%) – 1 έδρες
ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 103 (21%) – 1 έδρες


 

agrinionews.gr

Κατηγορία ΕΚΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/03/2022

Των:         Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:      Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ:      «Επιτακτική ανάγκη διάνοιξης του δρόμου που συνδέει το Χαλίκι Θέρμου με το Αγρίνιο και Προυσό»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Απροσπέλαστος εμφανίζεται ο δρόμος που συνδέει το Χαλίκι Θέρμου με το Αγρίνιο και τον Προυσό μέσω Λαμπιρίου. Το πρόβλημα οφείλεται σε μια μεγάλη κατολίσθηση που συνέβη κατά τις καταστροφικές πλημμύρες της 11ης Δεκεμβρίου 2021 και η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του δρόμου, κάτι που συνεχίζεται έως σήμερα. Ο όγκος της κατολίσθησης ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς ένα μέρος μιας ολόκληρης βουνοπλαγιάς κατολίσθησε από ύψος εκατοντάδων μέτρων, καταπλακώνοντας τον δρόμο, ο οποίος γέμισε από δέντρα και τόνους χώματος, με τον κίνδυνο νέας κατολίσθησης να ελλοχεύει. Γνώση για το γεγονός έχουν τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το κατολισθητικό φαινόμενο να έχει αξιολογηθεί. Εξαιτίας του τεράστιου όγκου των φερτών υλικών που έχουν φράξει τον δρόμο, καθώς και του κινδύνου νέων κατολισθήσεων, στάθηκε αδύνατη η διάνοιξη του δρόμου με μέσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι εύκολη τεχνικά, καθώς θα πρέπει να υλοποιηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη με την ταυτόχρονη εξασφάλιση πόρων, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής να μεταβούν στις εργασίες τους στην περιοχή του Προυσού, καθώς και προς τις καλλιέργειες και τα ζώα τους. Εναλλακτική οδός για να έχουν πρόσβαση σε αυτά υφίσταται, όμως ο συνολικός χρόνος που απαιτείται μεγαλώνει δραματικά, καθώς χρειάζονται τέσσερις επιπλέον ώρες για να τα προσεγγίσουν.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες, προκειμένου να καταρτιστεί ειδική γεωτεχνική μελέτη και στη συνέχεια να υλοποιηθεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχής κατολίσθηση και να διανοιχθεί ο ανωτέρω δρόμος που συνδέει το Χαλίκι Θέρμου με το Αγρίνιο και τον Προυσό;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.:   Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4116/22-03-2022 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι Περιφέρειες, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Κ.Υ.Α.), η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91278/23-12-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΥΙΛ46ΜΤΛ6-ΒΚΜ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών», χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τα ποσό των 5.040.000,00 €, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να αποδοθεί στην εν λόγω Περιφέρεια και για το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επιπλέον, μέσω της ΣΑΕ 055 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του προγράμματος με κωδικό 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας”», προβλέπεται η χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων οικείων Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/7207/07-03-2017 (Α.Δ.Α.: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θέρμου χρηματοδοτήθηκε για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου

– Δεκεμβρίου 2021 στις 3 Ιανουαρίου 2022 και στις 18 Μαΐου 2022 με το ποσό των 150.000,00 €, κάθε φορά, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 172/3-01-2022 και 31648/18-05-2022 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αντίστοιχα στο πλαίσιο αυτό, με την υπ’ αριθμ. πρωτ.

172/03-01-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ποσό ύψους 600.000,00 €.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), είχε εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14577/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ09

«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» (Α.Δ.Α.: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6- 1ΩΕ) και συγκεκριμένα στον Άξονα 3: Περιβάλλον.

Ο Δήμος Θέρμου στις 11-06-2021 υπέβαλε την Πρόταση «Εκπόνηση μελετών έργων υποδομής, πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμου». Η Πρόταση αφορά στην εκπόνηση τριών (3) μελετών:

  • «Μελέτη έργου: Βελτίωση οδοποιίας Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου»
  • «Μελέτη έργου: Ανέγερση κοινωφελούς κτηρίου πολιτιστικών εγκαταστάσεων εντός του οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου» και
  • «Μελέτη έργου: Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου Θέρμου» προϋπολογισμού 000,00 €.

Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19638/28-03-2022 έγγραφο και, όταν περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26ης Μαΐου 2022 για την εκλογή συνέδρων για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

2022

ΨΗΦΙΣΑΝ

316

ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ

12

ΕΓΚΥΡΑ

304

Α ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παράταξη

Ψήφοι

Ποσοστό

ΔΑΚΕ ΔΕ

93

36,47%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

81

31,76%

ΑΓ. ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ

47

18,43%

ΑΕΚ-Α.Μ.

34

13,34%

Β ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Παράταξη

Ψήφοι

Ποσοστό

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

31

63,26%

ΔΑΚΕ ΔΕ

9

18,38%

ΑΓ. ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ

6

12,24%

ΑΕΚ-Α.Μ.

3

6,12%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Παράταξη

Ψήφοι

Ποσοστό

Έδρες

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

112

36,84%

1

ΔΑΚΕ ΔΕ

102

33,56%

1

ΑΓ. ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ

53

17,43%

1

ΑΕΚ-Α.Μ.

37

12,17%

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ:

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Τσούκας Ευάγγελος.

Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.: Κατσίφας Γεώργιος

Α.Σ. ΠΑΜΕ: Ζησιμοπούλου Βασιλική

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσούκας Βαγγέλης                                                            Κατσίφας Γιώργος

Κατηγορία ΕΚΛΟΓΙΚΑ

Το σφυγμό της κοινωνίας  προσπαθεί να πιάσει ο Γιώργος Βαρεμένος και στη συνέχεια να τον αποτυπώσει στην αδιάκοπη αρθρογραφία του. Eπανέρχεται λοιπόν και γράφει για όσα του λένε οι συμπολίτες που  τον συναντούν στους δρόμους του Αγρινίου.  Το άρθρο:

Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μά έτσι δεν θα πάνε!

του Γιώργου Βαρεμένου*

Τί να την κάνεις την ζωή αν δεν είναι ολιστική! Περπατάω στους δρόμους του Αγρινίου και καμμιά φορά, αν είμαι βουτηγμένος στις σκέψεις μου, με σκουντάει κάποιος και με ρωτάει αν τα πράγματα πάνε τόσο άσχημα, ώστε να είμαι συνοφρυωμένος: «Όντως τα πράγματα δεν πάνε καλά το θέμα όμως είναι πώς θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι απέναντι σ’ αυτά», απαντάω διφορούμενα. Ένας συμπατριώτης στέκεται απέναντί μου και κραυγάζει οργισμένος: «Ποιό σπίτι θα τους ψηφίσει αυτούς;» «Πρωτίστως τους ενδιαφέρουν τα τζάκια, και αν έχουν μαζί τους τα τζάκια, θεωρούν ότι θα βρουν την άκρη με τα σπίτια», απαντάω.

Πιο κάτω, στην γωνία του δρόμου, ένας ταλαιπωρημένος πολίτης, έχοντας δει το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε: «Στείλτε τους πίσω τον λογαριασμό», με ρωτάει αν στην κάλπη των εσωκομματικών εκλογών πρέπει να ρίξει μέσα τον λογαριασμό της ΔΕΗ. «Όχι, αρκεί το ψηφοδέλτιο», του λέω και μάλλον είναι ικανοποιημένος που του έλυσα τόσο εύκολα την απορία. Είναι άλλοι που απλώς ανταποδίδουν μ’ ένα “γειά” και με αφήνουν με την δική μου απορία αν αντικατέστησαν την αδυναμία κατανάλωσης αγαθών με την κατανάλωση προπαγάνδας.

Ώσπου δύο ώριμες κυρίες, που φαίνονται από μακρυά ότι είναι της λαϊκής τάξης, με συμβουλεύουν να βάλω τα δυνατά μου. «Βάλτε κι εσείς λίγο πλάτη…», αντιγυρίζω. «Το κάνουμε ήδη», μου λέει η μία και, κοιτάζοντάς με, δηλώνει ότι δεν φοβάται. «Πες μου τ’ όνομά σου», λέω. «Δώρα» απαντάει, λέγοντάς μου το μικρό και όχι το επώνυμο, οπότε κατανοώ ότι στην Ελλάδα του 2022 ο φόβος μιάς απλής γυναίκας της επαρχίας για πολιτικούς λόγους, εξακολουθεί να είναι ακόμη ένα κατανοητό ανθρώπινο συναίσθημα. Η φίλη της κρατάει ένα μικρό κινητό της πρώτης γενηάς κι έχει επάνω του γραμμένο τον αριθμό, λέγοντάς μου ότι σε όποιον τον ζητάει τον δίνει έτσι, σαν αυτόγραφο, γιατί δεν ξέρει να διαβάζει, καθότι αναλφάβητη. «Η μάνα μου πέθανε στα τριάντα τρία της  κι από τότε εγώ μια ζωή υπηρέτρια.» Η ατυχία της, σκέπτομαι, είναι ότι δεν της έλαχε να είναι υπηρέτρια στο σπίτι του Βολταίρου, ώστε να δει από κοντά τί εστί ολιστική ζωή.

Η ματιά της με γέμισε μελαγχολία, όπως και η σκέψη ότι οι επαγγελματίες της πολιτικής έχουν την δύναμη να τάζουν στους από κάτω ολιστική ζωή κι έναν κόσμο της φαντασίας και της ψευδαίσθησης.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, πέφτω πάνω στον παληόφιλο Ζήση: «Πώς πάει, ρε θηρίο;» «Ο Ζήσης και ζει και δεν ζει» απαντάει, παραπέμποντας στην εποχή που διαβάζαμε Αζίζ Νεσίν. Άλλος ένας, λέω, που πάσχει από ολιστική ζωή καθώς απομακρύνομαι και πάνω στην ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ο σύντροφός μου απ’ τα φοιτητικά χρόνια Βασίλης από την Πάτρα, που μια ζωή δεν το’ χει κουνήσει απ’ την Αριστερά, μου απαντάει πριν προλάβω να προχωρήσω την κουβέντα: «Μη μου λες τίποτε, έχω οργανώσει την απαισιοδοξία μου και είμαι ήρεμος με τον εαυτό μου.» «Ας πούμε ότι ο απαισιόδοξος είναι ένας καλά πληροφορημένος αισιόδοξος» κλείνω, καταφεύγοντας ακόμη μία φορά στον Αζίζ Νεσίν για μια γερή δόση αισιοδοξίας: «Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μά έτσι δεν θα πάνε!»    

*  Ο  Γ. Βαρεμένος είναι βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και αναπληρωτής τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

agrinionews.gr

Κατηγορία ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Eρώτηση κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος σχετικά με την επαναλειτουργία του Στρατοπέδου Μεσολογγίου ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων.

Το κείμενο της ερώτησης:

«Κύριε Υπουργέ,

Το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι, λειτουργούσε επί σειρά ετών ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων. Το 2018, το Υπουργείο αποφάσισε την παύση λειτουργίας του με τη μορφή αυτή, όπως αντίστοιχα συνέβη και με άλλα Κέντρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τότε, με διαδοχικές ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις μου προς τον προκάτοχό σας Υπουργό, είχα γνωστοποιήσει την αναστάτωση που βίωναν οι τοπικές κοινωνίες εντός των ορίων των οποίων λειτουργούσαν Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων για το λόγο αυτό.

Ιδίως είχα θέσει το ζήτημα λειτουργίας του Στρατοπέδου στο Μεσολόγγι, τόσο λόγω της κοινωνικής και οικονομικής σημασίας του για την ευρύτερη περιοχή, όσο και λόγω της ιστορικής αναφοράς του. Ας μην ξεχνάμε, ότι έχει συνδεθεί με ένδοξες και ηρωικές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της πατρίδας μας και ήταν το πρώτο ελληνικό στρατιωτικό σώμα που επιστρατεύθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 1940 και μετέβη στα ελληνοαλβανικά σύνορα εναντίον των Ιταλικών Δυνάμεων με συνολικές απώλειες στον Ελληνο-ιταλικό Πόλεμο που ανήλθαν σε 89 αξιωματικούς και 2112 οπλίτες.

Σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει την επαναλειτουργία των Κέντρων Νεοσυλλέκτων (Κ.ΕΝ) στο Στρατό Ξηράς, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την παύση λειτουργίας τους.

Όσον αφορά δε συγκεκριμένα το Στρατόπεδο «Σπύρου Μουστακλή» του Μεσολογγίου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι είχε ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι θα λειτουργήσει ως βιωματικό μουσείο, έως και σήμερα καμία ενέργεια δεν έχει αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, η μοναδική βιώσιμη προοπτική για το στρατόπεδο του Μεσολογγίου, ανταποκρινόμενη τόσο στην ιστορία του όσο και στη σημασία του για την τοπική κοινωνία, είναι να επαναλειτουργήσει ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων, όπως ακριβώς λειτουργούσε και παλαιότερα. Να σημειωθεί δε, ότι την αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας του Στρατοπέδου ως ΚΕΝ έχει θέσει και η Ένωση Στρατιωτικών Αιτωλοακαρνανίας (ΕΣΠΕΑΙΤ) με ανακοινώσεις της, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που θα υπηρετούν σε αυτό, αλλά και για την τοπική κοινωνία στην οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν παράσχει αρωγή μετά από φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν. Έως σήμερα ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου για το μέλλον του Στρατοπέδου.

Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:

Θα επαναλειτουργήσει το Στρατόπεδο Μεσολογγίου «Σπύρου Μουστακλή» ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων; Αν ναι με ποιο χρονοδιάγραμμα;»\

agrinionews.gr

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Σπήλιος Λιβανός, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, έκανε την παρακάτω δήλωση για την ομάδα του Παναιτωλικού:

"Στη συνάντηση μου με τον Ιδιοκτήτη, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Παναιτωλικού συζητήσαμε εκτενώς το ζήτημα παραπομπής στην Επιτροπή Δεοντολογίας, την ιστορική, κοινωνική και αθλητική συνεισφορά του αλλά και τις προοπτικές του Συλλόγου του Αγρινίου.

Τόνισα, μεταξύ άλλων, τη βαθιά μου πιστή στην ορθοκρισία των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας , καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές του νομικού μας πολιτισμού, όπου δεσπόζει και η αρχή της αναλογικότητας.

Εξέφρασα και την πεποίθηση μου ότι το σύνολο των Ελλήνων και Ελληνίδων γνωρίζουν ότι ο Παναιτωλικός αποτελεί μια σύγχρονη ομάδα πρότυπο για το Ελληνικό ποδόσφαιρο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική διαπαιδαγώγηση των νέων της πατρίδας μας και προφανώς δεν φέρει καμμία ευθύνη για την λανθασμένη και καταδικαστέα ενέργεια ενός φυσικού προσώπου το οποίο άλλωστε η διοίκηση του συλλόγου απέπεμψε αυτοβούλως,
άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες."

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συναντήθηκαν στην Αθήνα εκπρόσωποι των Πράσινων (Βασιλική Γραμματικογιάννη, Μιχάλης Τρεμόπουλος, συνεκπροσωποι), Θανάσης Γούναρης (μέλος της Γραμματείας των Πράσινων και του κόμματος των Πειρατών), Χριστίνα Παπή (συμπρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα) και Νίκος Ράπτης (μέλος του Συντονιστικού του Κόμματος για τα Ζώα).

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η κατάσταση στον φιλοζωικό και οικολογικό χώρο και οι προοπτικές πολιτικής συνεργασίας. Όλοι οι παρευρισκόμενοι διαπίστωσαν πως υπάρχει σημαντική σύγκλιση, τόσο όσον αφορά τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων τους όσο και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει τυχόν συμφωνία τους.

Επιβεβαιώθηκε πως η προοπτική της εκλογικής τους σύγκλισης παραμένει ανοικτή αλλά ορισμένα σημαντικά ζητήματα θα πρέπει να διερευνηθούν εκ νέου, όπως η πολιτική και προγραμματική ταυτότητα ενδεχόμενης συνεργασίας με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς κ.ά.

Αποφασίστηκε τα κόμματα να συνεχίσουν τις επαφές και να αναλάβουν κοινές δράσεις για τα ζώα, τη φύση και την κοινωνία, που θα αρχίσουν να υλοποιούνται πριν το καλοκαίρι.

Περισσότερες πληροφορίες: 6976448442, 6978330032, 6976403600

Πράσινοι
Αθηνάς 57 & Σοφοκλέους 23, ΤΚ 10552 Αθήνα

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

Την αντίδραση του ανεξάρτητου βουλευτή (αλλά και στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ ) Πάνου Κουρουμπλή προκάλεσαν οι αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του ιστορικού στελέχους του Απόστολου Κακλαμάνη για όσους αποχώρησαν από το κόμμα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ.Κουρουμπλής κάνει λόγο για «αήθεις, προσβλητικούς, αμετροεπείς και εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς του πρώην Προέδρου της Βουλής, από τον οποίο περίμενα με τη συσσωρευμένη εμπειρία του, να εκπέμψει έναν λόγο πολιτικού πολιτισμού, ενωτικό των δημοκρατικών δυνάμεων κι όχι τόσο μισαλλόδοξο».

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, με τους χαρακτηρισμούς «γενίτσαροι» και ότι «θα κρατήσει τις πόρτες κλειστές», ο κ.Κουρουμπλής τους χαρακτηρίζει « τουλάχιστον ατυχείς» και τους αποδίδει σε πολιτική απειρία.

Το άρθρο του Παναγιώτη Κουρουμπλή:

Προδομένοι ή Γενίτσαροι;

Άρθρο του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2 Τομέα Δυτικής Αθήνας και πρώην Υπουργού, Παναγιώτη Κουρουμπλή, στα “ΝΕΑ”, 25.05.2022

Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, άκουσα, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο, κ. Νίκο Ανδρουλάκη, να μιλάει για «γενίτσαρους». Άκουσα και τους αήθεις, προσβλητικούς, αμετροεπείς και εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς του πρώην Προέδρου της Βουλής, από τον οποίο περίμενα με τη συσσωρευμένη εμπειρία του, να εκπέμψει έναν λόγο πολιτικού πολιτισμού, ενωτικό των δημοκρατικών δυνάμεων κι όχι τόσο μισαλλόδοξο.

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του Προέδρου κ. Νίκου Ανδρουλάκη, με τους χαρακτηρισμούς «γενίτσαροι» και ότι «θα κρατήσει τις πόρτες κλειστές», τους θεωρώ τουλάχιστον ατυχείς και τους αποδίδω στην πολιτική του απειρία. Από τη μία πλευρά ζητάει να μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κι από την άλλη, αποκαλεί όσους έφυγαν «γενίτσαρους». Σχετικά με τις «κλειστές πόρτες», που ανέφερε, θα τον συμβούλευα να τις κρατήσει κλειστές – αν τυχόν τις χτυπήσει κάποιος…!

Σε μια περίοδο που η κοινωνία σφαδάζει από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Δεξιάς, περίμενα έναν πολιτικό λόγο που θα υπηρετούσε τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί όσοι επέλεξαν τον δρόμο των χαρακτηρισμών, οφείλουν να γνωρίζουν την πολιτική ιστορία αυτού του τόπου, η οποία μας έχει διδάξει πως την περίοδο από το 1932 έως το 1981, αυτού του είδους οι λογικές οδήγησαν στο να κυβερνήσει η δημοκρατική παράταξη μόνο 46 μήνες, κι αυτούς, διακεκομμένα. Κι έτσι χτίστηκε το κράτος της Δεξιάς, του χωροφύλακα, της Καρφίτσας και των κοινωνικών φρονημάτων.

Ο ελληνικός λαός έδωσε στο ΠΑΣΟΚ το 2009, ισχυρότατη πλειοψηφία και το ΠΑΣΟΚ συζητούσε την άνοιξη του 2011, το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Αντώνη Σαμαρά, συζητούσε για συγκυβέρνηση Παπαδήμου και αντί να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της τετραετίας με αυτή την κυβέρνηση, οδηγήθηκε στη λογική της ΝΔ. Όσοι εξ ημών ζητούσαμε επίμονα στους τομείς εργασίας της Επιτροπής Οικονομικών και στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να αποδείξει, εν τοις πράγμασι, η Κυβέρνηση, ότι τα βάρη της λιτότητας κατανέμονται δίκαια στους κατέχοντες και τους μη αντέχοντες, μας επέβαλλαν αντί αυτού, να καταβροχθίζουμε αμάσητα τη λιτότητα. Με διέγραψε το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 2011. Μαζί με το Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, που ιδρύσαμε αμέσως μετά την διαγραφή μου από το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 2011, προσχωρήσαμε στον τότε μικρό ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί θεμελιώσαμε για πρώτη φορά, έναν νέο φορέα, την κυβερνώσα Αριστερά.

Αν και προσωπικά δεν με αγγίζουν οι ιδιαίτερα απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί του κ. Κακλαμάνη, θεωρώ αμετροέπεια και αθλιότητα το να αφορίζονται συλλήβδην οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ψηφοφόροι, πολίτες, που δεν επέλεξαν να πάνε στη Δεξιά κ. Κακλαμάνη, αλλά επέλεξαν συνειδητά να πάνε στην Αριστερά καθώς δεν άντεχαν να βλέπουν τη μεγάλη παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου να έχει καταντήσει υποπόδιο της Δεξιάς. Και θα θυμίσω σε κάποιους, ότι ο πολιτικός μας γεννήτορας (γιατί είμαι περήφανος για εκείνο το ΠΑΣΟΚ), ακόμα και το 1989, που η τότε Αριστερά αφρόνως συνέπραξε με τη Δεξιά στην απαράδεκτη δίωξή του, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επέμενε και πάλι ότι πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Δεξιά και οι πολιτικές της.
Σήμερα που η κοινωνία σφαδάζει αγαπητέ Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, απαιτείται υπέρβαση από όλους μας, γιατί οφείλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε χάριν της κοινωνίας και δεν είναι η κοινωνία χάριν ημών”.

agrinionews.gr

Πέμπτη, 26 Μαϊος 2022 09:51

Μητσοτάκης γιοκ … σωθήκαμε

Του Νικηφόρου Βαρονέτου

Αγανάκτησε ο Ρ.Τ. Ερντογάν για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισήμανε ότι μιλάμε για μια Ελλάδα που χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες της ΕΕ.

Μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο τούρκος πρόεδρος είπε: «Είχαμε συμφωνήσει να μη συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες ανάμεσά μας. Παρόλα αυτά πραγματοποίησε μια επίσκεψη στις ΗΠΑ, μίλησε στο Κογκρέσο και τους προειδοποίησε να μη μας δώσουν F-16. Δεν υπάρχει (σ.σ. ο Μητσοτάκης) πλέον για μένα. Δε θα συμφωνήσω ποτέ να συναντηθώ μαζί του. Θα συνεχίσουμε το δρόμο μας με αξιότιμους πολιτικούς. Με πολιτικούς με προσωπικότητα, υπερηφάνεια, που τηρούν το λόγο τους». Προσώρας σωθήκαμε!

Σωθήκαμε, γιατί, κάθε φορά που γίνεται μια ελληνοτουρκική συνάντηση, η Άγκυρα θέτει νέες απαιτήσεις και η εξαρτημένη-φοβική Αθήνα διολισθαίνει σε νέες υποχωρήσεις. Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ανέφερε πως ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι δε θα πραγματοποιηθεί η «Συνάντηση Στρατηγικής Συνεργασίας» με την Αθήνα λόγω των δηλώσεων του έλληνα πρωθυπουργού. Το ξέρατε ότι έχουμε «Στρατηγική Συνεργασία» με την Τουρκία; Γι’ αυτό λέω ότι «ο Θεός της Ελλάδας» μας έσωσε για μια ακόμη φορά. Αλλά μέχρι πότε;

Ο Ερντογάν έχει τσαντιστεί. Άκουσε τον Μητσοτάκη να λέει στο Κογκρέσο ότι: «οι υπερπτήσεις δε θα γίνονται πλέον ανεκτές» και σε δύο εικοσιτετράωρα έστειλε τα μαχητικά του να παραβιάσουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, φτάνοντας στα 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Το περιστατικό, δυστυχώς, έγινε για πολλοστή φορά αποδεκτό. Έτσι ο Ερντογάν πήρε την εκδίκησή του, καταρρακώνοντας την όποια αξιοπιστία του Μητσοτάκη.

Εκτός κι αν ο έλληνας πρωθυπουργός εννοούσε ότι δε θα γίνονται αποδεκτές οι υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά, αλλά θα αποδεχόμαστε την παραβίαση του εναερίου χώρου μας. Κάποιος θα πρέπει να του εξηγήσει ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Ψιλά γράμματα θα πει κάποιος.

Αχάριστος αυτός ο Ερντογάν απέναντι στον Μητσοτάκη που στο Κογκρέσο προσπάθησε να είναι «ευγενής» και «διαλλακτικός». Δεν ανέφερε την Τουρκία ούτε μία φορά, στην ομιλία του, σε αντίθεση με την Ουκρανία στην οποία αναφέρθηκε πολλές φορές. Δεν είπε ποια χώρα κάνει τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά. Δεν είπε κουβέντα για το casus belli, ούτε για την ελληνική ΑΟΖ και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Θυμήθηκε το Κυπριακό, αλλά, όχι ως πρόβλημα εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης και εποικισμού. Θυμήθηκε το Κυπριακό, αλλά, δεν αναφέρθηκε στις παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν τα έλεγε όλα αυτά, πόσο περισσότερο θα τσαντιζόταν ο Ερντογάν και τι περισσότερο θα έκανε;

Στο Κογκρέσο, ο έλληνας πρωθυπουργός είχε μια ευκαιρία να προβάλλει όλα τα ζητήματα ασφαλείας του Ελληνισμού και δυστυχώς τη σπατάλησε, χωρίς τελικά να αποφύγει την οργή των Νεο-οθωμανών. Οι τελευταίοι σύντομα θα απαντήσουν επί του πεδίου και αυτό όχι για τα ελάχιστα όσα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά, υλοποιώντας την επεκτατική στρατηγική τους. Γι’ αυτό οι εντός των συνόρων ενδοτικοί ας σταματήσουν τους διθυράμβους για την εθνική επιτυχία της επίσκεψης στην Ουάσιγκτον.

«Οι Σύμμαχοι – Πόντιοι Πιλάτοι»

Για τις αναφορές του Ερντογάν στον Μητσοτάκη η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε: «Σε γενικές γραμμές προωθούμε και ενθαρρύνουμε την καλή συνεργασία μεταξύ ηγετών, ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και ελπίζουμε ότι το θετικό κλίμα θα επανέλθει και θα αντικατοπριστεί σε δηλώσεις και δράσεις στην περιοχή». Σε δεύτερη δήλωσή της, την επομένη ημέρα, είπε: «Όπως τονίστηκε επανειλημμένα από την ΕΕ η Τουρκία αναμένεται να δεσμευτεί εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη και να λάβει μέτρα για την αποκλιμάκωση. Ο σεβασμός προς τους γείτονες και η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελούν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία με την ΕΕ».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Στέϊτ Ντιπάρτμεν δήλωσε: «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Τουρκίας, να συνεργάζονται για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφύγουν τη ρητορική που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την ένταση».

Ωραίες παραινέσεις : Διάλογος, θετικό κλίμα, καλή συνεργασία, σεβασμός στους γείτονες, διατήρηση ειρήνης, επίλυση διαφορών με τη διπλωματία, αποφυγή ρητορικής κλπ. Μόνο που η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να συζητήσει με τους Τούρκους, αυτοί θέλουν να συζητήσουμε για το τι θα τους παραχωρήσουμε.

Πηγή : www.ellinikiantistasi.gr

Κατηγορία ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ