Δευτέρα, 4η Δεκεμβρίου 2023  9:03: πμ
  rss button fb button fb button

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2023

H Ευτυχία Σαμαρτζοπάνου (Αριάδνη Δάντε) Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας στον συνδυασμό "ΜΠΡΟΣΤΑ για όλους" του Νεκτάριου Φαρμάκη μας συστήνεται με ένα βίντεο:

 

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Εφορία μετατρέπεται σε ένα είδος ολοκληρωτικού καθεστώτος με τις ευλογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη καθώς θα μπορεί να πραγματοποιεί εισβολές στα σπίτια των 4.000.000 οφειλετών του Δημοσίου προκειμένου να κατασχέσει κινητά αντικείμενα του οφειλέτη.

Πρακτικές δηλαδή που συμβαίνουν σε καθεστώτα ολοκληρωτικού τύπου για το «γενικό καλό».

Φυσικά, όταν αναφέρεται η λέξη «οφειλέτης» μέσα σε αυτή περιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε χρωστάει στην Εφορία που δεν μπορεί με τα πενιχρά του εισοδήματα να αποπληρώνει τους υπέρογκους φόρους του ελληνικού κράτους.

Εντέχνως όλα αυτά καλύπτονται πίσω από τη λέξη «οφειλέτης», για να θεωρείται πως πρόκειται για κάποιους… εύπορους που δε θέλουν να πληρώσουν τους φόρους τους.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 100 δισ. ευρώ, οι σχεδόν 4.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Δηλαδή πρόκειται για τον μισό πληθυσμό της χώρας!

Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, με τον νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) αυστηροποιήθηκε ακόμα περισσότερο η διαδικασία των κατασχέσεων σε βάρος των οφειλετών που χρωστάνε στην Εφορία.

Σημειώνεται πως περισσότεροι από 1.750.000 ΑΦΜ έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία και οφείλουν πάνω από 500 ευρώ, που είναι και το όριο ενεργοποίησης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από πλευράς Δημοσίου.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2023 διαμορφώθηκε στα 105,1 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.

Υπενθυμίζεται πως από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των ιδιωτών, τα 26,3 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να αγγίζει τα 78,8 δισ. ευρώ.

Οι φοροεισπράκτορες έχουν δυνατότητα να κάνουν άνω κάτω τις κατοικίες, ανοίγοντας πόρτες, ντουλάπες, διάφορα έπιπλα, βάζα, σκεύη και δοχεία, σε αναζήτηση χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που μπορούν να κατασχεθούν έναντι της οφειλής.

Με λίγα λόγια θα πρόκειται για κανονική έρευνα αστυνομικού επιπέδου!

Επίσης, στις περιπτώσεις αντικειμένων που είναι ασφαλισμένα, κατάσχεται και η αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση!

Ο μόνος περιορισμός που θα υπάρχει στις εισβολές στα σπίτια θα έχει να κάνει με το ωράριο και τις μέρες.

Δεν μπορούν να γίνονται νυχτερινές ώρες, Κυριακές και αργίες, εκτός κι αν υπάρχουν πληροφορίες ότι ο οφειλέτης ετοιμάζεται «να το σκάσει» στο εξωτερικό, και θα πρέπει να παρίσταται ως μάρτυρας δήμαρχος ή πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας ή δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην κατάσχεση τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, εάν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα, η κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης στον καθ’ ου η εκτέλεση από τον ασφαλιστή είναι άκυρη μετά την έγγραφη ειδοποίηση του ασφαλιστή από τον κατασχόντα για την επιβολή της κατάσχεσης.

Από την άλλη πλευρά, εάν τα κατασχεμένα κινητά είναι χρήματα σε ευρώ, μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης γίνεται από τον κατασχέτη άμεση κατάθεσή τους στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση, για την οποία εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης, ή σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία εκδίδεται αποδεικτικό κατάθεσης, σε πίστωση της οφειλής.

Για όποιο πλεονάζον ποσό, εφόσον ο οφειλέτης δεν είναι παρών ή δεν δέχεται να του αποδοθεί αυτό αμέσως, εκδίδεται υπέρ αυτού γραμμάτιο παρακαταθήκης.

Επισημαίνεται ότι για την κατάσχεση συντάσσεται, παρουσία όσων συμπράττουν και του τυχόν παρόντος οφειλέτη, έκθεση, στην οποία περιγράφονται συνοπτικά τα κατασχεθέντα και αναφέρεται η κατ’ εκτίμηση του ενεργούντος την κατάσχεση αξία αυτών, καθώς και:

ο τόπος και ο χρόνος της κατάσχεσης, ο αριθμός και η χρονολογία της παραγγελίας κατάσχεσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραγγέλλοντος, το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός των συμπραττόντων προσώπων, το συνολικό ποσό του χρέους του οφειλέτη, όπως αυτό αναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης.

Εάν η εκτίμηση της αξίας των κατασχεμένων κινητών απαιτεί ειδικές γνώσεις, αυτός που παραγγέλλει την κατάσχεση μπορεί να διορίσει πραγματογνώμονα που χρησιμεύει και ως μάρτυρας, ενώ η έκθεση κατάσχεσης υπογράφεται από αυτόν που διενεργεί την κατάσχεση, τον μάρτυρα και τον τυχόν παρόντα οφειλέτη, εφόσον αυτός δέχεται να υπογράψει, και παραδίδεται ή αποστέλλεται εντός δύο ημερών από τη διενέργεια της κατάσχεσης στον επισπεύδοντα.

Μόλις περατωθεί η κατάσχεση, αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται από τον ενεργούντα την κατάσχεση, με πειθαρχική ευθύνη του και υποχρέωση αποζημίωσης του Δημοσίου, στον παρόντα οφειλέτη ή, εάν ο οφειλέτης ήταν απών, του επιδίδεται εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης.

Η προθεσμία επίδοσης παρατείνεται για επιπλέον οκτώ ημέρες για οφειλέτες που κατοικούν εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατάσχεσης, ενώ, εάν ο καθ’ ου η κατάσχεση είναι παρών και αρνείται να παραλάβει το αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντάσσεται και υπογράφεται πράξη από τον κατασχέτη σχετικά με την άρνηση, που περιλαμβάνεται στο τέλος της έκθεσης κατάσχεσης.

pronews.gr

Κατηγορία ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ

Σε μια ογκώδη συγκέντρωση, που θυμίζει άλλες εποχές, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, το βράδυ της Τρίτης (03/10) ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου και επικεφαλής του Συνδυασμού «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά» Κώστας Πιστιόλας κάλεσε τους πολίτες να δώσουν τη «μεγάλη νίκη από την πρώτη Κυριακή».

Οι πολίτες του Αγρινίου με το «βροντερό παρών» που «φώναξαν» στην κεντρική προεκλογική ομιλία έδωσαν «παράσταση νίκης» στον Κώστα Πιστιόλα, ο οποίος συγκινημένος από τη συγκλονιστική παρουσία του κόσμου δεν σταματούσε να τους ευχαριστεί.

«Μιλήσατε πάλι σήμερα, είπατε ξεκάθαρα αυτό που ξέρουν καλά όλοι από τις 8 Αυγούστου και μετά, ότι το Αγρίνιο πάει ψηλά. Εσείς μας δώσατε τη δύναμη να προχωρήσουμε. Όλες και όλοι εσείς είστε η δύναμή μας και αυτή η μεγάλη νίκη που έρχεται είναι δικό σας επίτευγμα», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου.

Ο Κώστας Πιστιόλας δεσμεύτηκε στους πολίτες του Αγρινίου ότι θα παραμείνει «θιασώτης της προσφοράς, της σκληρής προσπάθειας και της δουλειάς. Δεν θα γίνω επαγγελματίας της πολιτικής και ιδιοκτήτης της καρέκλας», για να συνεχίσει, λέγοντας τα εξής:

«Θα είμαι Δήμαρχος της ουσίας και της πράξης και όχι της βιτρίνας. Θα είμαι Δήμαρχος των ανοιχτών διαδικασιών και όχι των απευθείας αναθέσεων. Θα κατασκηνώσω στα Υπουργεία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων για να κερδίσω μάχες για την πόλη μου και όχι για δημόσιες σχέσεις. Δεν θα εγκαταλείπω και δεν θα θεωρώ τα χωριά μας περιοχές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.

Θα διοικώ με ομάδα, όχι με ημετέρους και αλαζονεία. Θα είμαι ένα δήμαρχος που θα υπηρετεί τη συνέχεια του Δήμου, δεν θα ξεσηκώνω με τοξικότητα μια ολόκληρη πόλη για το Πάρκο, να της το στερώ για 9 χρόνια και να παραδίδω αυτό για το οποίο όλοι απογοητευτήκατε. Και πάνω απ’ όλα θα σέβομαι, γιατί έτσι έμαθα! Δεν θα υποτιμώ τη νοημοσύνη των συμπολιτών μου κάνοντας εγκαίνια και στρώνοντας τσιμέντο λίγες μέρες πριν τις εκλογές».

«Σε ένα πράγμα συμφωνώ με την απερχόμενη  Δημοτική Αρχή, ότι αρκούν δυο θητείες για να ολοκληρώσει ένας Δήμαρχος το έργο του. Θα συμφωνήσω για τις δύο θητείες, αλλά ούτε για μια μέρα παραπάνω. Αρκετά! Φτάνουν 9 χρόνια για να κάνεις όσα πρέπει. Γιατί όταν δεν είναι αυτοσκοπός η εξουσία, δύο θητείες είναι αληθινά αρκετές», επισήμανε, συν τοις άλλοις, ο επικεφαλής του Συνδυασμού «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά».

Συνεχίζοντας την ομιλία του εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών ο Κώστας Πιστιόλας τόνισε πως «έμαθα όλα αυτά τα χρόνια να αναλαμβάνω και την ευθύνη μου, να διεκδικώ μέχρι τέλους και να κερδίζω τις μάχες στα δύσκολα, όχι στα εύκολα!

Και πάνω απ’ όλα έμαθα να πορεύομαι στους φωτεινούς δρόμους της κοινωνίας και της αγοράς, όχι στα σκοτάδια των ημετέρων, όχι σε κομματικούς σωλήνες. Να υπηρετώ μετρήσιμους στόχους, όχι να κυνηγάω μια καρέκλα. Και κυρίως έμαθα να κάνω καλύτερο και τον εαυτό μου, να διορθώνω τα λάθη μου και να κρατάω την σημαία της μετριοπάθειας και της σεμνότητας, όχι της αλαζονείας και της έπαρσης».

«Στόχος μας», ανέφερε εν συνεχεία ο Κώστας Πιστιόλας, είναι «η ενότητα της πόλης που είναι προαπαιτούμενο για κάθε μεγάλη αλλαγή και θα είναι το πρώτο αυτονόητο της θητείας μας, ένα αυτονόητο που τόσο έλειψε αυτά τα χρόνια. Όσο και να θέλουν να διχάσουν, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το αίτημα της αλλαγής, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η βούλησή μας να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις της πόλης. Η επόμενη μέρα των εκλογών θα βρει το Δήμο Αγρινίου ενωμένο σαν μια γροθιά».

Παράλληλα, υποσχέθηκε πως θα είναι δήμαρχος όλων την επόμενη μέρα, υποστηρίζοντας πως «η πόρτα του δημαρχείου θα είναι ανοιχτή σε όλους τους δημότες», για να τονίσει εμφατικά πως «θα αξιοποιήσουμε κάθε συμπατριώτισσά και συμπατριώτη μας που θέλει να προσφέρει. Η εποχή των αποκλεισμών, των κλειστών γραφείων, ενός δημαρχείου βιομηχανίας ρουσφετιών τελειώνει οριστικά στις 8 Οκτωβρίου!».

Ο Κώστας Πιστιόλας σταχυολόγησε τις 22 δεσμεύσεις, που εκπορεύονται από το Πρόγραμμα του Συνδυασμού, και το οποίο έχει κατατεθεί στους πολίτες του Αγρινίου, αναφέροντας:

1. Έχουμε αυτονόητο χρέος να θέσουμε ξανά ένα μεγάλο στόχο για την πόλη. Δεν θα ρίξει λευκή πετσέτα η πόλη για το Πανεπιστήμιο!

2. Αναβάθμιση των δύο εισόδων του Δήμου με ταυτόχρονη πίεση στην Κεντρική Διοίκηση για ολοκλήρωση της κάθετης σύνδεσης με την Ιόνια Οδό.

3. Δημοτική Πρωτοβουλία για τη συνεργασία όλων των φορέων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγρινίου και  Αξιοποίηση του χώρου του Παλαιού Νοσοκομείου μετατρέποντάς το σε πολυχώρο υγείας.

4. Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία θα αναχθούν σε κέντρα Ναυταθλητισμού καθώς και ιστιοπλοϊκού προορισμού με ταυτόχρονη αξιοποίηση των ιαματικών μας Λουτρών και των ορεινών όγκων!

5. Αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

6. Επίλυση των προβλημάτων άρδευσης στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, συντήρηση αγροτικών οδών και δημιουργία αγροκτηνοτροφικών πάρκων!

7. Αποκεντρώνουμε την Διοίκηση με Δημιουργία Τοπικών Αντιδημάρχων και καθιέρωση Προγράμματος Τακτικών Συναντήσεων με όλα τα Τοπικά Συμβούλια.

8. Θέλουμε Πεζόδρομους αλλά και πρόσβαση στην αγορά! Όχι άλλο χάος στο κέντρο του Αγρινίου, η αγορά αυτής της πόλης πρέπει να ανασάνει ξανά!

9. Η πόλη έχει ανάγκη το πράσινο. Τελεία και παύλα! Είναι ακατανόητη η εμμονή σε πολιτικές που δεν υπηρετούν τον στόχο να παίρνει η πόλη ανάσα.

10. Συνολική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση ποιότητας ζωής στις εργατικές κατοικίες και στους παραμελημένους οικισμούς, με απόλυτη προτεραιότητα στην καθαριότητα.

11. Δημιουργία και στελέχωση πρότυπου σταθμού υποδοχής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

12Αποκατάσταση προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε Δημόσιους Χώρους . Θα είναι πρώτη μας προτεραιότητα

13Άμεση στήριξη της αγοράς με Δημιουργία Υπηρεσίας καταγραφής αιτημάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη και του Επαγγελματία.

14. Στηρίζουμε τα νέα ζευγάρια με Παροχή επιδόματος για γέννηση τέκνου με εισοδηματικά κριτήρια.

15. Μειώνουμε Δημοτικά Τέλη για ευάλωτα νοικοκυριά, τριτεκνες και φυσικά πολύτεκνες οικογένειες με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

16. Δημιουργούμε ψηφιακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων για πλημμύρες και πυρκαγιές αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες όπως χρήση drone

17. Όλος ο δήμος σε ένα κινητό.  Στόχος ένα έξυπνος, υπερψηφιακός δήμος που θα λύνει προβλήματα της καθημερινότητας σε πραγματικό χρόνο

18. Δίνουμε το λόγο στη νέα γενιά με δημιουργία δημοτικού συμβουλίου νεολαίας με άμεση εκλογή

19. Θέτουμε στόχο την δημιουργία πολιτιστικών θεσμών με διεθνές κύρος και εμβέλεια.

20. Καθιέρωση θεσμού τακτικής λογοδοσίας του δημάρχου. Στην πόλη αλλά και σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 

21. Θα είναι πρώτη προτεραιότητά μας η αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού μας Κέντρου και η διοργάνωση Πανελληνίων πρωταθλημάτων

22. Τέλος , θα αναδείξουμε και θα προστατεύσουμε τον μοναδικό πνεύμονα της πόλης μας, το δασύλλιο του Αγίου Χριστοφόρου  σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς .

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά», εξάλλου, δεν δίστασε να δηλώσει «περήφανος για την έως σήμερα προεκλογική μας πορεία και το επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που επέδειξε όλος ο Συνδυασμός! Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας ότι δεν θα παρασυρθούμε σε χαμηλής πτήσης επικοινωνιακά τεχνάσματα».

Κλείνοντας την ομιλία του και μέσα σε αποθέωση από τους ενθουσιασμένους και παθιασμένους παρευρισκόμενους πολίτες ο Κώστας Πιστιόλας τόνισε τα εξής:

«Το μήνυμα της συγκλονιστικής σας παρουσίας έχει ακουστεί από την ώρα που πήραμε τη μεγάλη απόφαση! Σήμερα, εδώ, στην πλατεία που μεγαλώσαμε είναι μεγάλη η συγκίνησή μου να βλέπω μια τέτοια συγκέντρωση και είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε.

Τώρα είναι η ώρα για την Μεγάλη Αλλαγή, τώρα είναι η ώρα για το Αγρίνιο που αξίζουμε! Δεν σταματάμε, στέλνουμε το μήνυμα της Νίκης παντού, οι επόμενες πέντε μέρες είναι μέρες μάχης και αγώνα για τη Μεγάλη Νίκη από την πρώτη Κυριακή!

Πάμε να δικαιώσουμε τα όνειρα μας, να ζωντανέψουμε τον τόπο μας, να κάνουμε στο Αγρίνιο αυτό που ονειρευτήκαμε, αυτό που μπορεί και δικαιούται να είναι! Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά!».

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αύριο Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου, Δημήτρης Τραπεζιώτης θα πραγματοποιήσει ομιλία στην κεντρική πλατεία Παναιτωλίου(πλατεία Ομονοίας) και ώρα 20.30.

Σας περιμένουμε όλες και όλους, να ακούσετε τις προτάσεις του συνδυασμού μας «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για το μέλλον που μας αξίζει με ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, γιατί χωρίς ζωντανές και ισχυρές κοινότητες δεν μπορεί να υπάρξει ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με συναντήσεις στην πόλη του Αγρινίου το πρωί και κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης, ο Περιφερειάρχης και επικεφαλής του συνδυασμού ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Νεκτάριος Φαρμάκης συνεχίζει την πορεία του στην κοινωνία, τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου.

Έπειτα από την ενθουσιώδη και συγκινητική παρουσία του το βράδυ της Δευτέρας στον Πύργο, ο Νεκτάριος Φαρμάκης θα μιλήσει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 8 το βράδυ στον πεζόδρομο της Βότση, στο Αγρίνιο, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο συνδυασμός ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Σημειώνεται πως ο κύκλος της προεκλογικής περιόδου θα κλείσει με ομιλία του Νεκτάριου Φαρμάκη, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 (ώρα 19:30) στον πεζόδρομο της Αγ. Νικολάου στην Πάτρα.

 

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με το ότι ο λαός έδωσε 41% στην ΝΔ και με αυτό το ποσοστό ο κόσμος έκρινε ότι τα προβλήματα δεν είναι όπως παρουσιάζονται, απάντησε ο Υφυπουργός Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μίλτου Ζαμπάρα, με θέμα τις τραγικές ελλείψεις στο νοσοκομείο του Αγρινίου και του Μεσολογγίου.

«Τα νοσοκομεία του Αγρινίου και του Μεσολογγίου βρίσκονται σε μία απολύτως τραγική κατάσταση και τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν μια εικόνα πλήρους διάλυσης. Η εικόνα της κοινωνίας που υπάρχει για τα νοσοκομεία είναι πολύ άσχημη και θα έπρεπε εσείς να είχατε συμβάλει στο να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα, με μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, με προσλήψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο λοιπό προσωπικό. Αυτό όμως που ως εικόνα φαίνεται στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να χαθεί η αξιοπιστία απέναντι στη δημόσια περίθαλψη, δεν είναι μία εικόνα ισχυρού δημόσιου νοσοκομείου» επισήμανε ο βουλευτής για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας και πρόσθεσε ότι ο φόρτος εργασίας και η εξάντληση των εργαζομένων οδήγησαν τόσο στην παραίτηση της Διευθύντριας στη ΜΕΘ Αγρινίου όσο και σε πολλές ακόμα παραιτήσεις.

Στην συνέχεια ο βουλευτής επισήμανε τον κίνδυνο να μείνουν εκτός εργασίας εργαζόμενοι στη φύλαξη και στην καθαριότητα αφού θα αντικατασταθούν από εργολάβους με διπλάσιο κόστος για το ελληνικό δημόσιο. Στις πιεστικές μάλιστα ερωτήσεις του βουλευτή για το τεράστιο ποσό που θα δαπανηθεί για τους εργολάβους ενώ αυτό θα μπορούσε να δαπανηθεί για άλλες ελλείψεις του νοσοκομείου, ο Υφυπουργός απέφυγε επιδεικτικά να απαντήσει για την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.

Στην συνέχεια ο βουλευτής τόνισε: «Δεν κυβερνάτε εδώ και λίγους μήνες, είστε στον πέμπτο χρόνο διακυβέρνησης, αυτή τη στιγμή από τις 20.000 προσλήψεις που τα τελευταία 4,5χρόνια έχουν προϋπολογιστεί και αναγγελθεί, μόνο 7.000 έχουν καλυφθεί, κυρίως όμως μιλάμε για προσλήψεις επικουρικού χαρακτήρα, κάλυψης δηλαδή επικουρικού προσωπικού και όχι μόνιμες προσλήψεις». Και συνέχισε «Για να ολοκληρωθούν οι κρίσεις των μόνιμων προσλήψεων χρειάζεται ένας χρόνος, που αυτή τη στιγμή αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ακριβώς δεν είχε προνοηθεί, δεν είχε γίνει ένα σχέδιο συγκεκριμένο να ενισχυθεί το ΕΣΥ στην περιοχή και αυτήν τη στιγμή να τρέχετε και να μη φτάνετε».

Η αλαζονική απάντηση της κυβέρνησης και του Υφυπουργού Υγείας απέναντι στις αγωνίες της κοινωνίας της Αιτωλοακαρνανίας για το μέλλον των τοπικών νοσοκομείων ήταν ότι στις πρόσφατες εκλογές πήραν 41% και η κοινωνία τους έκρινε θετικά!

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΔΩ

 

Στο πλαίσιο των επαφών του με Φορείς, Θεσμούς και Συλλόγους, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου και επικεφαλής του Συνδυασμού «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά» Κώστας Πιστιόλας βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».

Ο Κώστας Πιστιόλας μαζί με υποψήφιους του Συνδυασμού του περιηγήθηκαν στις Δομές του Εργαστηρίου και συνομίλησαν με την πρόεδρο Διονυσία Σαμαντά, καθώς και μέλη του Δ.Σ. και εργαζόμενους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Πιστιόλας:

«Επισκεφτήκαμε το Εργαστήρι ‘’Παναγία Ελεούσα’’, που εδώ και 33 χρόνια αποτελεί μια όαση αγάπης και φροντίδας για τους νέους και τα παιδιά με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

Πρόκειται για ένα απαράμιλλο κοινωνικό έργο ζωής, που πρέπει να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο, όπως και τους νέους και τα παιδιά μας που δεν πρέπει να νιώθουν απομονωμένα από την κοινωνική ζωή.

Η κοινωνική προσφορά και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες, τις οποίες οφείλουμε να υπηρετούμε και να υποστηρίζουμε από όποιο μετερίζι και αν βρισκόμαστε».

Σημειώνεται, εξάλλου, πως σήμερα, Τρίτη 3 Οκτωβρίου, στις 20.30, στην Πλατεία Δημοκρατίας θα λάβει χώρα η κεντρική προεκλογική ομιλία του επικεφαλής του Συνδυασμού «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά» και υποψήφιου Δημάρχου Αγρινίου Κώστα Πιστιόλα εν όψει των κάλπης της Κυριακής 8 Οκτωβρίου.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή κατά την συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που κατάλαβα τις τελευταίες ημέρες είναι ότι κυβέρνηση δεν είναι η ΝΔ αλλά εμείς. Όλοι σας κάνετε αντιπολίτευση σε εμάς. Τα έχετε μπερδέψει. Άλλος κυβερνάει. Αλλά κάνετε αντιπολίτευση σε εμάς επειδή δεν κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση!

Από το 2019 ουδέποτε κάναμε προσωπικές αναφορές και επιθέσεις σε κανέναν. Ποτέ! Τώρα όμως ξαφνικά αρχίσατε να μας επιτίθεστε για το μόνο λόγο ότι δεν έχετε κάτι να μας προσάψετε.

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε δυο ψηφοφορίες μια για την ΑΔΑΕ και μια για το ΕΣΡ. Και καταλαβαίνω ότι η ΑΔΑΕ ήταν κακή δεν την ψηφίσατε. Το ΕΣΡ όμως; Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ λέγατε ότι το ΕΣΡ έπρεπε να απομακρυνθεί. Το ΕΣΡ είχε διορισμένους όλους τους αριστερόστροφους. Για εμάς ήταν συμβόλαιο τιμής να ξηλώσουμε το ΕΣΡ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2022 συμφώνησε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν τα στελέχη του. Τώρα τι άλλαξε δεν καταλαβαίνω.

Το ΕΣΡ λειτουργούσε παράνομα επί ένα ολόκληρο χρόνο. Είχε στελεχωθεί μόνο με αριστερόστροφα στελέχη, που τιμωρούσαν βουλευτές και κόμματα με πρόστιμα 50.000 ευρώ, όταν σε εκπομπές έλεγαν τη λέξη «λαθρομετανάστες». Τιμωρούσαν με πρόστιμα 100.000 ευρώ τους βουλευτές που σε εκπομπές τα έβαζαν με τους αυτονομιστές ψευτομακεδόνες στη Δυτ. Μακεδονία.

Την ίδια ώρα όμως για ανθελληνικές εκπομπές σε πανελλαδικά κανάλια έκαναν απλές συστάσεις.

Το ΕΣΡ ήταν γεμάτο με ελληνοφοβικά και εχθροπαθή στελέχη που τα πληρώναμε!! Τέλος όμως η πλάκα με την Ελλάδα και τους Έλληνες!

Όλο αυτό τον καιρό σας κάναμε τη χάρη και δεν ασχοληθήκαμε με εσάς αλλά μόνο με τη ΝΔ. Εσείς αυτό το περάσατε για φόβο ή ανοχή και αποθρασυνθήκατε με συκοφαντίες σε βάρος μας. Τι έλεγαν λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες; Έλεγαν ότι η χάρη που κάνουμε σε κάποιον δεν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του.

Το ποιος λοιπόν στηρίζει τη ΝΔ αποδεικνύεται από τα ν/σ που ψηφίζονται στη βουλή!

Και ξέρετε γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ τρελλάθηκαν και χτυπούν την Ελληνική Λύση; Γιατί τους χαλάσαμε τη δουλειά της πεθεράς του κου Κασσελάκη με το 1,2 δις ευρώ. Τα ΜΜΕ βεβαίως το έθαψαν το θέμα. Γιατί; Και δεν λέω ότι είναι παράνομο. Δεν είναι όμως ηθικό. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για τα δικά μου πρόστιμα! Δεν μου χαρίστηκε, κύριοι, κανένα πρόστιμο, ποτέ! Πάντα πλήρωνα και πληρώνω κανονικά.

Και προκύπτει ξαφνικά μια είδηση, που ούτε κι εγώ δεν την γνωρίζω, ότι δήθεν μου χαρίστηκε πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ, κατηγορία βεβαίως που κατέπεσε και φτάσατε να μιλάτε για 150.000 ευρώ. Τα ίδια λένε και οι συνεργάτες των ναζί εδώ μέσα και οι δήθεν χριστιανοί. Φαίνεται πως γνωρίζουν περισσότερα για τα φορολογικά μου από εμένα. Αυτό το «προνόμιο» όμως ανήκει μόνο στις μυστικές υπηρεσίες και στις φορολογικές αρχές. Αυτοί που το ξέρουν; Γιατί εγώ πραγματικά δεν το ξέρω αυτό. Το μόνο που είναι βέβαιο κύριοι είναι ότι εμείς δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ! Δεν φοροδιαφεύγουμε, δεν είμαστε αστράτευτοι. Δεν έχω σύζυγο που η μητέρα του να κάνει δουλειές 1,2 δις.

Και πραγματικά αναρωτιέμαι τι άλλαξε και ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίστηκε με τους υποστηρικτές των ναζί. Αλλά τι λέω; Τον είδαμε με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ όταν έφεραν τα τάγματα του Αζόφ στη βουλή.

Και επειδή χτυπάτε προσωπικά εμένα, θα πέσω στο επίπεδό σας.

Ξέρετε γιατί οι συνεργάτες των ναζί δεν ψήφισαν την αλλαγή του ΕΣΡ; Γιατί επικεφαλής είναι η κα Κοτζαμάνη, η οποία έδεσε τη Χρυσή Αυγή. Θυσίασαν δηλ. οι συνεργάτες των ναζί το εθνικό θέμα για τον εαυτούλη τους. Ο ΣΎΡΙΖΑ δεν κατάλαβα γιατί δεν ψήφισε.

Και θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κο Κασσελάκη, που πήγε στον Βόλο για να κάνει σόου. (δείχνει φωτο) Ορίστε εδώ, δείτε φωτογραφίες. Μιλάμε για εικόνες ντροπής στημένες πάνω στην δυστυχία.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος μιλάει και λέει άλλ’ αντ΄ άλλων. Τη μια λέει «είμαι άθεος». Την άλλη λέει «αισθάνομαι χριστιανός». Την άλλη λέει «προσεύχομαι στον όσιο  Δαυίδ να μην είμαι γκέϊ». Τώρα λέει ότι είναι τιμή του να υπηρετήσει στον στρατό. Ποιον κοροΪδεύει; Θα πάει στο στρατό μόνο 20 μέρες. Αν ήταν τιμή του να υπηρετήσει την πατρία δεν έπαιρνε αναβολές 17 χρόνια. Γιατί σε 20 μέρες ούτε εκπαίδευση προλαβαίνει κάνει, ούτε σκοπιά, ούτε τίποτα.

Πραγματικά αισθάνομαι απέχθεια για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έφερε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και τώρα ο κος Τσίπρας θα κάνει ιδιωτική επίσκεψη στην Ουκρανία και θα μείνει στο σπίτι του κου Ζάεφ!

Και μην μιλάτε σε εμάς για ντηλ με τη ΝΔ, γιατί εδώ έχω τα στοιχεία που αφορούν στα δικά σας ντηλ, με την στήριξη στην κυβέρνηση, ψηφίζοντας τα νομοσχέδια που φέρνει στη βουλή. 61% των νομοσχεδίων της ΝΔ ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ και 50% των νομοσχεδίων ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και πάμε στο ΠΑΣΟΚ….

Κε. Ανδρουλάκη στο σπίτι του κρεμασμένου και του ελαφροχέρη δεν μιλάνε για σχοινί. Περιέργως ό,τι λένε οι ναζι το λέει και το ΠΑΣΟΚ. Όμως το ΠΑΣΟΚ, αντί να μας συκοφαντεί, ας αποπληρώσει πρώτα τα 400 εκατ. θαλασσοδάνεια που χρωστάει. Αλλά με ποιο ΑΦΜ να πληρώσει; Πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο ΑΦΜ του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΙΑΣ, του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Υψώνετε ανάστημα σε εμάς εσείς, τα παιδιά του κομματικού σωλήνα; Ποιος μιλά για συνεργάτες της ΝΔ; Μιλά το ΠΑΣΟΚ τη ΖΗΜΕΝΣ, του ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ και εσχάτως της HUAWEI! Δεν μου αρέσει να κάνω προσωπικές αναφορές αλλά αφού κάνετε εσείς σε εμάς θα πέσω στο επίπεδό σας. Ο κος Ανδρουλάκης ας μας πει λοιπόν για τις σχέσεις του με τις ξένες δυνάμεις που έθεσαν υπό παρακολούθηση κάποιες «προσωπικές του στιγμές», όπως είπε. Να μιλήσει. Να τις πει. Ελεύθερος άνθρωπος είναι. Κε Ανδρουλάκη, στο σπίτι του μεγαλύτερου μπαταχτσή δεν μπορείτε να μιλάτε για ανύπαρκτα χρέη άλλων. Εμείς προτείνουμε στον κο Ανδρουλάκη να οργανώσουμε μία συζήτηση στην βουλή για δύο θέματα: το ένα η φοροδιαφυγή και η πολιτική διαφθορά και το άλλο η βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών.

Και πάμε στου άλλους…..

Εμείς διάλογο με μαφιόζους δεν κάνουμε. Εσείς τα είπατε από τη βουλή αυτά. Δεν τα λέμε εμείς. Εσείς μιλήσατε για μαφία. Εμείς δεν στηρίζουμε τους ναζί. Δεν το κάναμε ποτέ. Και δεν θα το κάνουμε τώρα.

Εσείς δεν ψηφίσατε την κα Κοτζαμάνη του ΕΣΡ επειδή έβαλε στη φυλακή τους ομοϊδεάτες σας. Καλά έκανε και τους έβαλε στη φυλακή! Αλλά να πείτε εδώ στη βουλή γιατί δεν ψηφίσατε.

Υπάρχει όμως κάτι εντυπωσιακό. Το ψηφοδέλτιο του φυλακισμένου στο Δομοκό, έχει μέσα τον κο Γιώργο Δημητρούλια. Ο κος Δημητρούλιας είναι υμνητής του τάγματος Αζόφ, υποψήφιος με τον συνδυασμό του κου Κασιδιάρη. Υπάρχει πλήρης ταύτιση μεταξύ Δημητρούλια, Μητσοτάκη και Τασούλα. Ο κος Δημητρούλιας εξέδωσε ακόμα και βιβλίο για τους «ηρωικούς υπερασπιστές» του Αζοφστάλ, όπως ακριβώς ο κος Μητσοτάκης τους ταύτισε με τους ήρωες του Μεσολογγίου! Ο κος Δημητρούλιας επίσης συμμετείχε στα γεγονότα του 2014 στο Κίεβο!

Και κανένα κόμμα δεν μιλάει. Η ΝΔ καταλαβαίνω να μην μιλάει, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ; Και βγαίνουν τώρα οι ναζί να υψώσουν ανάστημα σε εμάς. Οι κύριοι τίποτα.

Όσο γι’ αυτούς που παριστάνουν τους χριστιανούς….

Ως κοινοί συκοφάντες έβγαλαν ένα δελτίο τύπου στο οποίο δεν έδωσα σημασία. Βγάζουν και δεύτερο, ψευδέστατο, πάλι δεν ασχολήθηκα. Τρίτη φορά δεν έχει. Βγάζετε δελτία τύπου εναντίον μας στα βήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ εσείς, οι χριστιανοί, και ξεχνάτε την εντολή «ου ψευδομαρτυρήσεις»;

Και επειδή δεν μπορώ να επιτρέψω να συνεχιστεί αυτό, σας ρωτάω: βουλευτής δικός σας κουβάλησε την τσάντα του Ρέστη; Και το σοβαρότερο: γιατί δεν ψηφίσατε για να φύγει το ανθελληνικό, αντιχριστιανικό, αντιορθόδοξο ΕΣΡ; Να πείτε γιατί; Να ξέρει ο ελληνικός λαός, ποιος υψώνει το ανάστημά του και ποιος κοροϊδεύει. Να δούμε τα χαΐρια σας.

Κύριοι, η ΝΔ ελέγχει τα πάντα. Η ΝΔ δεν δέχθηκε να κάνει εξεταστικές για τα Τέμπη, για το Μάτι, για τις Πρέσπες, για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Η ΝΔ ελέγχει τη βουλή, την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, (και ας μην κρυβόμαστε) τα ΜΜΕ και τη Δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και κουκουλώνουν τα σκάνδαλά της.  Δεν έχει λογοδοτήσει για τη ΝΟΒΑΡΤΙΣ και την κα Αγαπηδάκη, που έκανε μελέτες με καθηγητή εμπλεκόμενο με τη ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Δεν έχει λογοδοτήσει για το φιάσκο του κου Φλώρου με τη Λιβύη, για την ιστορία της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκειο, για τα Τέμπη, για την Θεσσαλία που πνίγηκε με τον Daniel, για τον Έβρο και τη φωτιά στη Δαδιά, για τους κολλητούς στα funds, για την μυστική εξωτερική πολιτική, για τον καλατράβα.

Πριν κλείσω θα ήθελα να ζητήσω κάποιος να μας πει τι θα γίνει με το Καυτατζόγλειο. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη φωτεινή πινακίδα που τρίζει. Είναι επικίνδυνη. Θα πέσει και θα σκοτώσει κόσμο.

Επίσης, πρέπει να δείτε τι θα γίνει με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που δεν έχει αλεξικέραυνο.

Και επιτέλους κάντε κάτι για να αποκτήσει γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Κάντε κάτι για τη Θεσσαλονίκη για να σας χειροκροτήσουμε.

Κλείνοντας θα πω ότι βγήκε ο πρωθυπουργός στον ALPHA, σε κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας και είπε ότι οι πρώτες 100 μέρες του φάνηκαν 1.000! Δηλαδή οι προηγούμενες 1.400, της προηγούμενης 4ετίας πόσες του φάνηκαν;

Όλα τα τραγικά που βλέπουμε σήμερα οφείλονται σε αυτόν. Όσα περνά η Θεσσαλία σήμερα, όσα περνά η χώρα έχουν ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μας είπε ο πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που έχει εκπονηθεί από το Μάρτιο του 2022 τώρα είναι έτοιμο. Τώρα το θυμήθηκε; Τώρα θα πάει να κάνει καλά τη Θεσσαλία που πνίγηκε; Τώρα θα γίνουν όλα στην Εύβοια που πρώτα κάηκε και μετά πνίγηκε; Τώρα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον Έβρο και στη Ρόδο;

Αναφερόμενος, δε, στην ακρίβεια είπε ότι είμαστε στην αρχή του τέλους της! Πού τα λέει αυτά; Ποιος τα λέει αυτά; Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει σε πανελλήνια εμβέλεια και να λέει τέτοια πράγματα; Η Θεσσαλία παρήγαγε το 60% σε κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα!

Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστήκατε πολύ καιρό εναντίον της Ελληνικής Λύσης για να αποδείξετε ότι είμαστε οι μόνοι που κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Κύριοι σας ευχαριστούμε που μας αναγορεύσατε αξιωματική αντιπολίτευση!Όπως γνώριζαν πολύ καλά ο φιλόσοφος Πλάτωνας (428-348 π.Χ.) και ο πολιτικός/ιστορικός Πολύβιος (200-118 π.Χ.), οι αυτοκρατορίες έρχονται και παρέρχονται. Η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία ανήλθε και παρήκμασε. Η Περσική Αυτοκρατορία ανήλθε και παρήκμασε. Η Μακεδονική Αυτοκρατορία του Αλέξανδρου αναδύθηκε και διαλύθηκε.

Στην περίπτωση του Γιώργου Παπαναστασίου και της δικής του δημοτικής αυτοκρατορίας στον δήμο Αγρινίου τα πράγματα φαίνονται πιο ευδιάκριτα. Διοικεί τον δήμο Αγρινίου 9 χρόνια, από τις εκλογές που κέρδισε το 2014 εως σήμερα. Στο διάστημα αυτό δεν έχει να επιδείξει κάτι χειροπιαστό στην πρώτη του πενταετία ενώ στην υπόλοιπη τετραετια εως σήμερα διαφημίζει την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με πλακάκια, πεζοδρόμια και συντριβάνια. Είναι αρκετό αυτό για να κερδίσει άλλη μια πενταετία στην δημοτική αρχή; Μάλλον φαντάζει δύσκολο όπως κι έλεγε στις εθνικές εκλογές πολύπειρος πολιτικός που έχασε από τον Θύμιο Σώκο στην προσπάθεια για τρίτη τετραετία στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με λίγα λόγια ο νυν δήμαρχος δεν έλαβε όλα τα μαθήματα από τον πολιτικό μεντορά του.

Γιατί όμως μιλάμε για αυτοκρατορία; Γιατί αναδείχθηκε από τον κομματικό σωλήνα της ΝΔ με ένσημα αντιπροέδρου στο Νοσοκομείο του Ριο, μετά ως αντινομάρχης, μετά ως πρόεδρος του ΤΕΕ, μετά ως υποψήφιος περιφερειάρχης και βουλευτής και σήμερα 9 χρόνια δήμαρχος. Είναι φυσικό με αυτή την πορεία όπου η πολιτική καθίσταται επάγγελμα να έχει αποκτήσει ύφος καρδινάλιου με τάσεις αυτοκρατορικές. Οι αυτοκράτορες δεν αντέχουν προσωπικότητες δίπλα τους κι έτσι οι αποχωρήσεις, οι αποστασιοποιήσεις, οι σιωπηλές ιδιωτεύσεις δίνουν και παίρνουν.

Μα πάντα βρίσκονται κάποιες νέες υποψηφιότητες να καλύψουν το κενό, αδίδαχτες από τα παλαιότερα θύματα. Αν κάποιος κάνει μια αναζήτηση στο google με τον τίτλο «αποχωρήσεις από την δημοτική παράταξη Παπαναστασίου» θα βρεί πολλά και διάφορα.

Ας φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη των δημοτών του Αγρινίου λοιπόν.

Στις 8/5/2017 ο Στράτος Καράτσαλος παραιτείται από τοπικός σύμβουλος Αγρινίου με την φράση “η δημοτική αρχή, σε καµία περίπτωση δεν συμβαδίζει µε όσα υποσχεθήκαμε στους δηµότες – συμπολίτες µας, αφού κυριαρχεί η αλαζονεία και οι προσωπικές φιλοδοξίες στην οργάνωση, την διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων”

Στις 21/1/2019 αποχωρεί από την παράταξη Παπαναστασίου ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος Γιάννης Μπουρδούνης με την φράση «τίποτε απ’όσα υποσχέθηκε ο συνδυασμός του δημάρχου δεν έγινε, ενώ κάνει λόγο για “εξαπάτηση” του ιδίου και των ατόμων με αναπηρίες.»

Στην διάρκεια της δημοτικής του πορείας ο Νίκος Καζαντζής δηλώνει «Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαι στις επάλξεις του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου από άλλη θέση και θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος αυτών που με εμπιστεύθηκαν και με έστελναν στο δημοτικό συμβούλιο για τέσσερις (4) συνεχόμενες θητείες. Οι άνανδρες και αγενείς συμπεριφορές αλλά και οι πολιτικές απρέπειες, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές, από το εκλογικό σώμα και την κοινωνία».

Στις 8 Δεκεμβρίου του 2022 οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Μελιάδης και Νίκος Γκρίζης της παράταξης Παπαναστασίου ανεξαρτοποιούνται δηλώνοντας «Δυστυχώς, τα προβλήματα της πόλης διογκώνονται, η τοπική οικονομία συρρικνώνεται και η παρούσα Δημοτική Αρχή αδυνατεί να βρει τις κατάλληλες λύσεις. Ενώ βασική της επιδίωξη έπρεπε να είναι η σύνθεση δυνάμεων, εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, για ένα Δήμο μπροστά από τα γεγονότα,αυτή έχει καταστεί ουραγός των εξελίξεων. Μ’αυτή την τακτική και τον τρόπο προσέγγισης που ακολουθεί, πλέον, δεν ταυτιζόμαστε.»

Αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι σιωπηλά λαμβάνουν αποστάσεις από την δημοτική αρχή ( πχ Σπύρος Φλώρος, Χρήστος Γκούντας) ενώ άλλοι τσακώνονται μεταξύ τους στο δημοτικό συμβούλιο ( πχ Βασίλειος Φωτάκης - Γιάννης Φαρμάκης)

Σίγουρα ξεχνάμε κάποια γεγονότα μα είναι πια τόσα πολλά οσα τα παιδιά σε μια παιδική χαρά. Ο αυτοκράτορας όμως σε ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα παραμένει εξυπηρετώντας την αστική μας ολιγαρχία. Οι κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι καταρρέει άλλωστε πια έχει αντίπαλο από τον χώρο της κεντροδεξιάς που δεν έχει βάλει χέρι στο μέλι ενώ ο αντίπαλος του από τον χώρο της κεντροαριστεράς τον πλαγιοκοπεί για τις χαμένες ευκαιρίες που ελέω μη αντιπολίτευσης δεν κατέδειξε σοβαρά κανένας.

Κατηγορία ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

«Δεν είμαι πλασιέ οραμάτων. Είμαι ένας υπηρέτης του τόπου μου.. Και αγωνίζομαι για την Ηλεία με τον σεβασμό και την ταπεινότητα που πρέπει, απέναντι σε ανθρώπους που ξέρω ότι για πολλά χρόνια στερήθηκαν πολλά.  Είμαι έτοιμος να προσπαθήσω ακόμα πιο σκληρά, μαζί με όλους εσάς, για το μέλλον της Ηλείας. Γι’ αυτό και είμαι βέβαιος πως οι πολίτες της Ηλείας θα σταθούν δίπλα μας και τώρα, για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον τόπο που αγαπάμε και να δούμε το χαμόγελο της προκοπής να ανθίζει μόνιμα στα χείλη των συμπολιτών μας».

Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και επικεφαλής του συνδυασμού ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Νεκτάριος Φαρμάκης απηύθυνε στους Ηλείους κάλεσμα συμμετοχής στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, ανανεώνοντας την υπόσχεση για μία νέα θητεία πραγματικού έργου και προσπάθειας, που θα αναδείξει πλήρως τις αρετές της περιοχής.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του, περιέγραψε τη Δυτική Ελλάδα μέχρι το 2019 ως «έναν τόπο χωρίς ταυτότητα, χωρίς εξωστρέφεια, χωρίς ανάπτυξη, κολλημένο στον πάτο της Ελλάδας και της Ευρώπης», αλλά και ως «έναν τόπο χωρίς δικαιοσύνη με την Περιφέρεια να είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, αποκομμένος από την κοινωνία και τις ανάγκες της», σημειώνοντας πω η εικόνα αυτή έχει αλλάξει πλήρως πλέον, με την Περιφέρεια να στέκει πλέον κοντά σε κάθε πολίτη ως ισχυρός αυτοδοικητικός φορέας, αλλά και να αποδίδει πραγματικό έργο ως ο πιο σημαντικός αναπτυξιακός βραχίονας.

Επιχειρώντας έναν σύντομο απολογισμό, ο κ. Φαρμάκης αναφερόμενος στην τετραετία που πέρασε, μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας έχουν διατεθεί πάνω από 170 εκ. ευρώ κατά την τρέχουσα θητεία, σε έργα αλλά και σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των αγροτών.

«Μιλάμε για χρήματα που έχουν δοθεί. Δεν μιλάμε για εντάξεις, δεν μιλάμε για προϋπολογισμούς. Μιλάμε για πραγματικά και ολοκληρωμένα έργα και για πραγματικά χρήματα.  Όχι για σχέδια επί χάρτου» τόνισε, προσθέτοντας πως το αποτύπωμα της δουλειάς της Περιφέρειας φαίνεται σε όλη την Ηλεία.

«Οι συνεργάτες μου στην Ηλεία μπορούν να σας πουν πόσες δυσκολίες ξεπεράσαμε για να πάρουν σάρκα και οστά τα έργα που είτε υπήρχαν μόνο ως ταμπέλες, είτε συναντούσαν  σοβαρά εμπόδια υλοποίησης. Δώσαμε μεγάλο αγώνα. Αγώνα για την ανάπλαση της εισόδου του Πύργου,  αγώνα για τη ανάπλαση του ΑΣΟ,  αγώνα για την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Δώσαμε αγώνα για να αποκτήσουν δεκάδες σημεία της Ηλείας, ασφαλείς και καλούς δρόμους. Δρόμους, που είχαν να συντηρηθούν πολλά χρόνια. Δώσαμε αγώνα για να καθαρίσουμε ρέματα και χείμαρρους που επίσης παρέμεναν ακαθάριστοι για πολλά χρόνια. Όπως αγώνα δώσαμε και για να βάλουμε μπροστά όλα τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα που είχε ανάγκη η Ηλεία μετά τις πυρκαγιές του 2021, διεκδικώντας μάλιστα και πρόσθετους πόρους από το κράτος, όπως έγινε με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στον Αλφειό, για τα οποία εξασφαλίσαμε 10 εκ. ευρώ. Γι’ αυτό, επαναλαμβάνω, πως το αποτύπωμα της δουλειάς και των έργων μας, βρίσκονται παντού στην Ηλεία» ανέφερε ο κ. Φαρμάκης.

Εστιάζοντας στη δουλειά που έχει ήδη ξεκινήσει για την «επόμενη μέρα» στην Ηλεία, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα μέσω και της ένταξης νέων προϊόντων στους καταλόγους ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων της Ε.Ε.» σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτός ο σχεδιασμός συνδέεται με μία άλλη εμβληματική δράση της Περιφέρειας, που ήταν η OLYMPIAN LAND, δηλαδή η νέα ταυτότητα εξωστρέφειας της Δυτικής Ελλάδας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία.

«Η Ολυμπία άξιζε και έπρεπε να είναι το πρόσωπο» της Δυτικής Ελλάδας στον έξω κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Ένας από τους επόμενους στόχους μας λοιπόν, είναι να καταφέρουμε να συνδέσουμε το “Olympian Land” με τα εκλεκτά προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας, ώστε και η αγροτική μας παραγωγή να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια και αναγνωρισιμότητα. Γιατί, “Ολυμπιακή Γη” σημαίνει ιστορία και πολιτισμός, σημαίνει τουρισμός, σημαίνει όμως και σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη!» επεσήμανε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φαρμάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, η Ηλεία θα πει «μπροστά για όλους», σημειώνοντας ότι υπάρχει πολλή και δύσκολη δουλειά ακόμα να γίνει, αλλά κάποιο ενδεχόμενο πισωγύρισμα θα είναι καταστροφικό.

Τόνισε μάλιστα ότι η Ηλεία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς οφείλει να αξιοποιήσει το σπάσιμο της απομόνωσης που θα προσφέρει ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, η είσοδός της σε μία νέα ενεργειακή εποχή (καθώς τα τοπικά δίκτυα φυσικού αερίου στον Πύργο έχουν ήδη πάρει την οδό της υλοποίησης), αλλά και το μεγάλο και συνολικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Ηλείας, του οποίου οι πρώτες δράσεις πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Δεν έχουμε μαγικά ραβδιά. Ούτε παντογνώστες και αλάνθαστοι είμαστε, φυσικά. Το μυστικό είναι ένα. Και σας το λέω ακριβώς όπως το αισθάνομαι: Αγάπη για τη δουλειά, αγάπη για τον τόπο! Η αγάπη είναι η κινητήρια δύναμη που μας πάει μπροστά!  Όταν αγαπάς, βρίσκεις τρόπο να προσφέρεις. Βρίσκεις τρόπο να ενώσεις, να δυναμώσεις, να προκόψεις. Όταν δεν αγαπάς - ή το μόνο που αγαπάς είναι η εξουσία - τότε τίποτα καλό δεν θα βγει. Με αγάπη για τον τόπο θα συνεχίσουμε λοιπόν τη δουλειά. Με πίστη στις πολύ μεγάλες δυνατότητες των ανθρώπων της Ηλείας» τόνισε σε κλίμα συγκίνησης, ευχαριστώντας τους Ηλείους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, την οποία δεσμεύτηκε να ανταποδώσει με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στην επόμενη θητεία.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Σελίδα 1 από 2