Τετάρτη, 4η Οκτωμβρίου 2023  5:42: πμ
maue poy psifizeis  μάθε που ψηφίζεις  
  rss button fb button fb button

σελιμας γιαννης

χηρας τρυφωνας

κωστακοπουλος χρηστος

κουτσουπιά κατερίνα

κωστας πιστιολας

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ WIDE BIG

Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2022 17:06

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου στην ερώτηση βουλευτών της "Ελληνικής Λύσης" σχετικά με: «Ανάπλαση του οικισμού εργατικών κατοικιών Ενορίας Αγίου Αντωνίου και Ρηγανά Αγρινίου»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/02/2022

Των:  Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:    Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ:  «Ανάπλαση   του    οικισμού εργατικών   κατοικιών    Ενορίας   Αγίου Αντωνίου και Ρηγανά Αγρινίου»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Συσσωρευμένα και χρονίζοντα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών της Ενορίας Αγίου Αντωνίου και της ευρύτερης περιοχής του Ρηγανά Αγρινίου. Τα προβλήματα αυτά δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέσει τους με αποτέλεσμα να έχουν επιδεινωθεί πλέον σημαντικά και να υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών της συγκεκριμένης περιοχής. Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων κρίνεται επιβεβλημένη τόσο στους κεντρικούς δρόμους του οικισμού όσο και στις κάθετες οδούς, καθώς η ύπαρξη πελώριων λάκκων και εκτεταμένων ανωμαλιών στο οδόστρωμα δημιουργεί αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας ως προς την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων μεταξύ των διερχόμενων αυτοκινήτων αλλά και των πεζών. Αντίστοιχα επίσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς κινδύνους μετακίνηση των πεζών. Αναγκαία κρίνεται επίσης και η αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού σε ολόκληρο τον οικισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής φωτισμός για την αποφυγή πιθανών δυστυχημάτων. Η απουσία αποχετευτικού συστήματος ομβρίων και αντιπλημμυρικών έργων έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή καταγραφή φθορών και καταστροφών έργων υποδομής, όπως δρόμων και πεζοδρομίων. Αποτέλεσμα αυτών είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η δυσκολία στην κίνηση των πεζών, ειδικά πέριξ των σχολικών κτηρίων. Απαραίτητος είναι επίσης και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες φθορές στους παλιούς και κακοσυντηρημένους αγωγούς ύδρευσης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνές διαρροές ύδατος αλλά και μεγάλης διάρκειας διακοπές της υδροδότησης των οικιών, ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες, προκειμένου να αναπλαστεί ο οικισμός εργατικών κατοικιών της Ενορίας Αγίου Αντωνίου και της ευρύτερης περιοχής του Ρηγανά Αγρινίου στα παρακάτω σημεία, όπως αποκατάσταση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή αποχετευτικού συστήματος ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης,

ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.:   Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3411/22-02-2022 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 κατανεμήθηκε στο Δήμο Αγρινίου ποσό ύψους 1.330.590,00€ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, ενώ το ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να του κατανεμηθεί και κατά το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α. : 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος, όπου ο Δήμος Αγρινίου επιχορηγήθηκε με ποσό υψους 1.438.600,00€.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από το Δήμο Αγρινίου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12803/28-2-2022 έγγραφο και μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2022 17:50