Κυριακή, 21η Ιουλίου 2024  6:59: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 13:45

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου σε ερώτηση βουλευτών της Ελληνικής Λύσης με θέμα: «Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών και τα επιδόματα που επηρεάζονται»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 04/10/2022

Των:              Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:            Τoν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ:           «Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών και τα επιδόματα που επηρεάζονται»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Αυξήσεις στον υπολογισμό των Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης (τεκμήρια) που αφορούν το τεκμήριο της κατοικίας φέρνει η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών, από 1η Ιανουαρίου 2022. Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου είναι συνδεδεμένη στο φορολογικό μας σύστημα με το περιουσιακό κριτήριο, για τον υπολογισμό εκπτώσεων και για την απόδοση επιδομάτων στους φορολογουμένους. Η αύξηση της τιμής ζώνης φέρνει την πλασματική «αύξηση της περιουσίας» των φορολογουμένων, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να αποκλείονται από κοινωνικά επιδόματα και παροχές. Ενδεικτικά, κινδυνεύουν να χαθούν α) το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και β) το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ). Η αύξηση της αντικειμενικής αξίας ενός ακίνητου, με λογιστικό τρόπο, δε σημαίνει ότι ο εν λόγω δικαιούχος παύει να χρειάζεται το ΚΕΑ, τη στιγμή κατά την οποία αποδεδειγμένα δε διαθέτει άλλους πόρους για την επιβίωσή του. Ήδη, αρκετοί συμπολίτες μας, όπως μας αναφέρουν, έχουν απωλέσει το εν λόγω επίδομα, αν και αδιαμφισβήτητα χρήζουν κοινωνικής μέριμνας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Πώς συνδέεται η αύξηση της αντικειμενικής αξίας με την «περικοπή» των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν άλλα έσοδα για τη διαβίωση των δικαιούχων;
  1. Προτίθεσθε να προβείτε, κατά το μερίδιο δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, σε διόρθωση της αδικίας, εξισώνοντας την αύξηση στις αντικειμενικές αξίες, με αντίστοιχη αύξηση των

ορίων της ακίνητης περιουσίας στην πλατφόρμα του ΚΕΑ, ώστε να μην αποκλείονται οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, όπως ήδη συμβαίνει;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών και τα επιδόματα που επηρεάζονται».

ΣXET.: H με αρ. πρωτ.65/4-10-2022 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. κ. Απόστολο Αβδελά και Κωνσταντίνο Χήτα, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Το επίδομα γέννησης, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), το επίδομα παιδιού, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως ισχύει και η ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3016/2002 (Α΄110) όπως ισχύει, χορηγούνται βάσει εισοδηματικών και όχι περιουσιακών (κινητής ή ακίνητης περιουσίας) κριτηρίων.

Β. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος καθορίζονται με την αριθμ. Δ13/οικ./53923/23-7-2021 (Β’ 3359 με διόρθωση σφάλματος στο Β΄3554) κοινή υπουργική απόφαση) «Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως ισχύει. Με την ίδια ΚΥΑ (άρθρο 1) καθορίζονται και οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του ΕΕΕ,   στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται και η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω ΚΥΑ, η ένταξη πρόγραμμα γίνεται με βάση τόσο εισοδηματικά όσο και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, (όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ».

Ομοίως, το Επίδομα Στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου που απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά που επιβαρύνονται με το κόστος μίσθωσης της πρώτης κατοικίας τους. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος αυτού καθορίζονται με την με αριθμ. Δ13/οικ. 10747/256/6-3-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 792) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 71670/27-9-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 4500). Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2α της εν λόγω Κ.Υ.Α, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, (όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις αλλαγές που θα επιφέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες στην παροχή των κοινωνικών επιδομάτων που διαμορφώνονται με βάση και περιουσιακά (κινητής ή ακίνητης περιουσίας) κριτήρια, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αξιολογεί τις αλλαγές και με βάση τις κοινωνικές ανάγκες εξετάζει σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και το Υπουργείο Οικονομικών την αναπροσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη και τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΜΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ