Σάββατο, 2η Μαρτίου 2024  12:30: πμ
  rss button fb button fb button
Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 18:16

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Το Νοέμβριο συγκροτήθηκε σε σώμα το Σωματείο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας».

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο δημοσιογράφος Αθανάσιος Παπανδρόπουλος ενώ αντιπρόεδροι ορίστηκαν ο Πέτρος Μαντάς, αρχιτέκτων-μηχανικός και επιχειρηματίας και ο Αριστείδης Βάβαλης, σύμβουλος επενδύσεων. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα παρέμεινε ο Φωκίων Ζαΐμης, σύμβουλος επιχειρήσεων-επιχειρηματίας.

Ηχηρά ονόματα απαρτίζουν επίσης τα μέλη του ΙΝ.Α.Δ.Ε όπως μεταξύ άλλων o Παναγιώτης Καραγιάννης, τραπεζικός και Ταμίας του Ινστιτούτου, o Δημήτρης Πελέκης, δικηγόρος, o Χρήστος Καραμάρκος, τέως Στέλεχος Ε.Ε. ,o Ηρακλής Ρούπας, Οικονομολόγος και o Μάριος Πραπόπουλος, επιχειρηματίας.

Μέσα από την δημιουργία ενός πλαισίου ανάλυσης, με την οργάνωση δημοσίων συζητήσεων και συναφών εκδηλώσεων ενημέρωσης, το ΙΝ.Α.Δ.Ε. στοχεύει στην επεξεργασία και μελέτη οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και γενικότερα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Πρωταρχική προτεραιότητά του αποτελεί η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Η διάρκεια θητείας του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

agriniopress.gr