Σάββατο, 13η Ιουλίου 2024  7:09: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2024 11:24

Ερώτηση βουλευτού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ στην βουλή με θέμα: «Απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ για οφειλή ενός cent»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 19/4/2024

Του: Βιλιάρδου Βασίλειου, Βουλευτή Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών

Πρός: Την κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ για οφειλή ενός cent»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Αγρότισσα και μητέρα δυο παιδιών μας πληροφόρησε για μια άνευ προηγουμένου άδικη μεταχείριση που υφίσταται, η οποία επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της ζωής της αλλά και του εξαρτώμενου από εκείνην ασφαλιστικά παιδιού της. Πραγματοποιώντας επίσκεψη σε γιατρό, προκειμένου για την αντιμετώπιση πόνου στο στομάχι, της ανακοινώθηκε ότι εμφανίζεται ανασφάλιστη, τόσο η ίδια, όσο και το αρχικά δηλωμένο στην ασφάλιση τέκνο της. Μετά από πολύωρες προσπάθειες, μέσω κλήσης στον ειδικό αριθμό 1555, η εν λόγω ενημερώθηκε ότι το κώλυμα έγκειται σε ανεξόφλητη(!) οφειλή προς τον ΕΦΚΑ από το 2021 ύψους 0.01 €. Η ανωτέρω αναρωτιέται, εύλογα, περί του ποιοι ήταν οι λόγοι μη συμψηφισμού αυτού του 0,01 € στην επόμενη πληρωμή εισφορών, θέτοντας την ίδια αλλά και τα παιδιά της εκτός ασφάλισης. Με πικρία, η ως άνω συμπολίτης μας αναφέρει, πως αυτό συμβαίνει, παρά την έγκαιρη αποπληρωμή όλων των ασφαλιστικών εισφορών της, μέχρι τώρα, την ίδια στιγμή που οι λαθραία εισελθόντες στη χώρα μας αλλοδαποί είναι ασφαλισμένοι δωρεάν και πλήρως, μη έχοντας καταβάλει εισφορές. Η ανωτέρω αγρότισσα, κατά την στιγμή υπογραφής της παρούσας, μας ενημέρωσε ότι παραμένει ακόμα χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και εμείς απορούμε, πραγματικά, για το να υπάρχει η πολιτική βούληση να ξεπεραστεί το σχετικό αδιέξοδο, την ώρα που η εν λόγω συνεχίζει να εξοφλεί κανονικά τις εισφορές που της ανακοινώνονται.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να λάβετε άμεσα τις   απαραίτητες πρωτοβουλίες για επιτόπια άρση του αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη όσων συμπολιτών μας οφείλουν άκρως ευτελή ποσά στον ΕΦΚΑ, με σκοπό   να παύσει κάθε ταλαιπωρία τους, λόγω απώλειας της ασφαλιστικής ικανότητας, τόσο των ιδίων, όσο και των εξαρτώμενων ασφαλιστικά τέκνων τους;

Ο ερωτών βουλευτής

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ για οφειλή ενός cent.

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. 4439/22-4-2024 Ερώτηση.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Βασίλειο Βιλιάρδο, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με   την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄85) καθορίζεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα για τη χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του, αποκτάται από 01.01.2020 και εφεξής, εφόσον α) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και β) στους μη μισθωτούς με τη συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με το άρθρο 58 του ν.5102/2024 (Α΄55) προστέθηκε παρ. 8Α στο άρθρο 41 του ν.4387/2016 (Α΄85), σύμφωνα με την οποία οι μη μισθωτοί αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα από τον e-ΕΦΚΑ εφόσον οι καθυστερούμενες ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές τους ανέρχονται μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό θα πρέπει η οφειλή να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί και να τηρείται η ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης χορηγήθηκε ασφαλιστική ικανότητα σε όσους ασφαλισμένους είχαν χαμηλές οφειλές που μπορεί και να έχουν απλώς ξεχάσει να πληρώσουν μέχρι και εκατό (100) ευρώ στον e-ΕΦΚΑ και το Κ.Ε.Α.Ο., προκειμένου να μην στερούνται τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι από την εν λόγω ρύθμιση ανέρχονται σε 60.000 άτομα.

Στην περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα αντιμετωπίζουν αδυναμία εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών με αποτέλεσμα να έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, εμπίπτουν στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄21) και της υπ’ αρ. Α3 (γ)/ Γ. Π. οικ.25132/4- 4-2016 κ.υ.α. (Β΄908) και δικαιούνται δωρεάν κάλυψη μέσω του ΕΟΠΥΥ για παροχές ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από δημόσιες δομές υγείας.

Επιπλέον, σε ειδικές κατηγορίες μη ασφαλιστικά ικανών πολιτών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ, παρέχεται το δικαίωμα να έχουν ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ και από ιδιώτες γιατρούς και παρόχους υγείας σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), όπως α) ανήλικοι, β) άτομα με αναπηρία ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως πάθησης, και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον πάσχουν από νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες ή είναι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας, γ) πάσχοντες από παθήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Β της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(3)/οικ.104747/26-10-2012 κ.υ.α. που τα φάρμακα χορηγούνται με μειωμένη ή με μηδενική συμμετοχή, καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας. Τέλος, επιτρέπεται η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους τους ανασφάλιστους πολίτες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ