Παρασκευή, 24η Μαίου 2024  4:49: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 15:31

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου στην ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου στην βουλή με θέμα: «Ανάγκη οδικής σύνδεσης Αγρινίου - Καρπενησίου»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 20/03/2024

Του:               Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου του Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ:            Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ:           «Ανάγκη οδικής σύνδεσης Αγρινίου - Καρπενησίου»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων του Αγρινίου, έντονες είναι οι αντιδράσεις στην Αιτωλοακαρνανία μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ότι καμία εξέλιξη δε θα υπάρξει για το δρόμο Αγρίνιο-Καρπενήσι για τα επόμενα χρόνια. Όπως μας μετέφεραν υπάρχουν εδώ και χρόνια κατατεθειμένες σχετικές προμελέτες για κομμάτια της συγκεκριμένης οδικής σύνδεσης, υπάρχουν κομμάτια του δρόμου που προχώρησαν, καθώς και νέες μελέτες- προτάσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο ακόμα και για καινούρια χάραξη. Θεωρούν οι ως άνω ότι η σύνδεση της πόλης τους με την έδρα γειτονικού νομού, θα βοηθήσει όπως είναι προφανές, την πολλαπλή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής τους. Ζητούν οι κάτοικοι να μην μπει «ταφόπλακα» στην οδική σύνδεση Αγρίνιου-Καρπενησίου, καθώς είναι αμοιβαίο το συμφέρον των γειτονικών περιοχών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να προχωρήσει η οδική σύνδεση Αγρινίου - Καρπενησίου προς όφελος της Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. 3892/21-3-2024 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

Σχετ: Το με α.π.88518/26-3-2024 έγγραφό σας, με συνημμένo το με αρ. πρωτ. 86635/22-3-2024 έγγραφο του Γρ. Νομικών &Κοινοβ/κών Θεμάτων και την με αρ. πρωτ. 3892/21-3-2024 Ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμό 3892/21-3-2024 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου, που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι η ΔΟΥ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εκπονεί τις παρακάτω μελέτες:

  1. «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου (κατά τμήματα). Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης», συμβατικού ποσού 1.741.213,03 € (με ΦΠΑ 19%).

Η αρχή της μελέτης είναι ο Κόμβος Ρουπακιάς επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το τέλος της μελέτης βρίσκεται περί την χ.θ.28+500. Η τυπική διατομή είναι β2σ (πλάτος ασφαλτικού 11μ). Για λόγους επίσπευσης της υλοποίησης του έργου το οδικό τμήμα διαχωρίστηκε σε δύο υποτμήματα:

α.Υποτμήμα από χ.θ.0+000 έως χ.θ. 7+450, για το οποίο οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και το έργο κατασκευάζεται με αρμοδιότητα της ΕΥΔΕ/ΚΣΥΥ.

β.Υποτμήμα από χ.θ. 7+450 έως χ.θ. 28+550,για το οποίο οι μελέτες είναι σε εξέλιξη.

Έχουν υποβληθεί οι υπολειπόμενες μελέτες που αφορούν στο υπόψη οδικό τμήμα, δηλ η Οριστική μελέτη οδοποιίας και των ισόπεδων κόμβων, η Οριστική μελέτη αποχέτευσης –αποστράγγισης της οδού, η προμελέτη των τεχνικών Γ4-Γ8 καθώς και οι γεωτεχνικές μελέτες επιχωμάτων-ορυγμάτων. Συντάχθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας που περιλαμβάνει το απαραίτητο πρόσθετο μελετητικό αντικείμενο (πρόσθετα τεχνικά έργα που δεν είχαν περιληφθεί στο φάκελο έργου), των οποίων η αναγκαιότητα  προέκυψε   κατά   την   εκπόνηση    της   μελέτης  και   από    τους   εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024.

  1. «Μελέτη Οδικού Άξονα   Λαμία-Καρπενήσι:   Τμήμα   σύνδεση   πέρατος   παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού».

Η μελέτη εκπονείται στα πλαίσια σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Η αφετηρία του  μελετώμενου οδικού τμήματος είναι το πέρας του ανατολικού μετώπου της υφιστάμενηςσήραγγας Τυμφρηστού και το πέρας το δυτικό όριο της κατασκευασθείσας παράκαμψηςΜακρακώμης. Το έργο στο σύνολο σχεδόν του μήκους του (με εξαίρεση μικρά τμήματα στα άκρα του έργου) ακολουθεί νέα χάραξη.

Η αρτηρία έχει μελετάται ως οδός κατηγορίας ΑΙΙ, με ταχύτητα μελέτης 70χλμ/ω και τυπική διατομή β2 (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 8μ, που περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ και εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ ανά κατεύθυνση). Προβλέπεται Πρόσθετη Λωρίδα Κυκλοφορίας (ΠΛΚ) κατά τμήματα, ιδίως στο ανηφορικό ρεύμα. Στα τμήματα με προσθήκη ΠΛΚ, το συνολικό πλάτος της οδού είναι 11,5μ.

Έχουν εκπονηθεί η τοπογραφική αποτύπωση, η προμελέτη οδοποιίας, η προμελέτη αποχέτευσης- αποστράγγισης, η οριστική γεωλογική μελέτη και έχουν προχωρήσει οι προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στα πλαίσια άλλης σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών στα πλαίσια της μελέτης του Έργου : Οδική σύνδεση πέρατος Μακρακώμης-Ανατολικό στόμιο σήραγγας Τυμφρηστού» εκτελείται πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών για την υποστήριξη των παραπάνω μελετών.

Το ανωτέρω έργο δημοπρατήθηκε στις 25/10/2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4412/2016 μέσω δύο σταδίων:

Α’ Στάδιο: Προεπιλογή – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Β’ Στάδιο: Πρόσκληση υποβολής προσφορών – Ανάθεση

Στη παρούσα φάση, έχει εγκριθεί το 1ο Πρακτικό που αφορά στην αξιολόγηση των (υπο)φακέλων του Α’ Σταδίου, όπου διαπιστώθηκε πως όλοι οι υποψήφιοι ικανοποιούν τους σχετικούς όρους καιτις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση και έγκριση των ανωτέρω μελετών, η Αναθέτουσα Αρχή (Δ13) θα προχωρήσει στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού, όπου οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν την προσφορά τους.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.
ΙΩΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπ. Μηχ. με Α´β

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στη με αριθμό 3892/21.03.2024 ερώτηση.                                            

Σχετ.              (α) Το με αρ. πρ. 86635/22-03-2024 έγγραφό σας (β) Η με αρ. 3892/21.03.2024 ερώτηση

(γ) Το με αρ. πρ. 94671/01-04-2024 έγγραφο της Δ13

(δ) Το με αρ. πρ. 92135/28-03-2024 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών σας στέλνουμε συνημμένα τα (γ) και (δ) όμοια έγγραφα των Δ13 και ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ με τα οποία συμφωνούμε.

Ο Αν. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α΄β.

 

Θέμα:   «Ανάγκη οδικής σύνδεσης Αγρινίου - Καρπενησίου» Σχετ: Η Ερώτηση 3892/21.03.2024

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 94770/02.04.2024 σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών
Χρήστος Σταϊκούρας

 

Θέμα: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 3892/21-03-2024 Ερώτηση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, Βουλευτή Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σχετ. : α) Το με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/88518/26-3-2024 έγγραφο της ΓΔΣΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ. 86635/22-3-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

β) Η με αρ. 3892/21-3--2023 Ερώτηση του κ. Κ. Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, Βουλευτή Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν του (α) σχετικού εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η (β) σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα: «Ανάγκη οδικής σύνδεσης Αγρινίου - Καρπενησίου», σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, η Υπηρεσία μας στο εν λόγω τμήμα εκτελεί το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο –Αγ. Βλάσης», με ανάδοχο την εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε., το οποίο είναι σε εξέλιξη, με εκτιμώμενη περαίωση εντός του 2024. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 5,25 χλμ περίπου της Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου, στην περιοχή του Αγρινίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ
ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχ. με Α΄β.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 15:57