Τετάρτη, 4η Οκτωμβρίου 2023  6:33: πμ
maue poy psifizeis  μάθε που ψηφίζεις  
  rss button fb button fb button

σελιμας γιαννης

χηρας τρυφωνας

κωστακοπουλος χρηστος

κουτσουπιά κατερίνα

κωστας πιστιολας

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ WIDE BIG

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 18:05

ΔΕΣΦΑ: Ενεργοποιείται ο διάδρομος φυσικού αερίου Νότου-Βορρά

ΔΕΣΦΑ: Ενεργοποιείται ο διάδρομος φυσικού αερίου Νότου-Βορρά

Συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των εταιρειών φυσικού αερίου 5 χωρών διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον ΔΕΣΦΑ

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2023 – Συνάντηση εργασίας για τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου διοργάνωσε ο ΔΕΣΦΑ στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή των εταιρειών Gastrade, ICGB, Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ και EUSTREAM (ως παρατηρητή), οι οποίες διαχειρίζονται τα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και LNG σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία της υλοποίησης στοχευμένων έργων για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων των εν λόγω χωρών, επιτρέποντας αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά και αντίστροφα, και διασφαλίζοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Ευρώπης.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών παρουσίασαν τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις τους στα συστήματα που διαχειρίζονται, στοχεύοντας στην αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, παρουσίασαν τα αποτελέσματα των μη δεσμευτικών market tests που έχουν πραγματοποιήσει, καθώς και τις αρχικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική ζήτηση δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης των συστημάτων τους. Πρόκειται για ουσιαστικά βήματα για τη διαδικασία επαύξησης της δυναμικότητας μεταφοράς των εθνικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι κανονισμοί της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις με στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής μελλοντικής δυναμικότητας μεταφοράς μέσω του Κάθετου Διαδρόμου εντός του 2024. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, συμφωνήθηκε η σύσταση σχετικών ομάδων εργασίας και διαδοχικών συναντήσεων, με την πρώτη συνάντηση να λαμβάνει χώρα στη Σόφια τον Οκτώβριο 2023.

Η πλήρης ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου θα αναβαθμίσει σημαντικά τον ρόλο των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν, για την ασφάλεια εφοδιασμού της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ, επιτρέποντας την πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας μέσα από Ευρωπαϊκά συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και LNG. Η δυναμική αυτή θα επεκταθεί περαιτέρω με τη χρήση των εν λόγω υποδομών για ανανεώσιμα αέρια και υδρογόνο.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, ανέφερε σχετικά: «Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο, η περιφερειακή συνεργασία για την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των υποδομών μας, καθιστώντας τες πιο αποδοτικές και ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους ομολόγους μας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας, προκειμένου να επιτρέψουμε την απρόσκοπτη ροή αερίου στην περιοχή με την εξάλειψη οποιωνδήποτε σημείων συμφόρησης στα συστήματά μας. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και των δυνατοτήτων αποθήκευσης όλων των χωρών, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές προμήθειας και επιτρέποντας τη συνολική βελτιστοποίηση των υποδομών μας.

Σε ένα τέτοιο ρευστό περιβάλλον, αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα να ισχυροποιήσουμε μακροπρόθεσμα την ασφάλεια εφοδιασμού, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης».

Σχετικά με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας ένα υψηλότατης τεχνικής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΕΣΦΑ αποτελεί ταυτόχρονα τον πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο εταίρο στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ είναι 34% το Ελληνικό Δημόσιο και 66% η Senfluga S.A (κοινή εταιρεία των Snam, Enagás, Fluxys και Damco).

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΔΕΣΦΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του www.desfa.gr.