Τετάρτη, 17η Απριλίου 2024  12:11: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 10:35

Το νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Θέμα : ΄΄Αρχαιρεσίες  2020  -  Σύνθεση   Δ.Σ.΄΄

1.- Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 07-10-2020 σύμφωνα με την Αριθ.:03/2020/07-10-2020 πράξη Γενικής Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, καθώς και τη  συγκρότηση αυτού σε σώμα με την Αριθμ.:04/2020/12-10-20 πράξη Δ.Σ., ως  κάτωθι:

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος                       Πρόεδρος                            

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Χαρίλαος                     Αντιπρόεδρος                                              

ΠΑΛΙΟΥΡΑ  Μαρία                           Γενική  Γραμματέας                                    

ΒΑΣΣΗΣ  Βασίλειος                         Ταμίας                                                                       

ΦΡΑΓΚΟΥ Χρύσα                             Μέλος                                                                       

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναστασία                      Μέλος                                                                                   

ΠΑΠΠΑ  Ευανθία                              Μέλος                                                                  

Αναπληρωματικά μέλη :

α)ΣΚΑΛΙΣΤΗ  Έρια

β)ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ Έφη

γ)ΜΠΑΘΑΣ  Ανδρέας

Αντιπρόσωπος στην  Ένωση  Γονέων Δήμου Αγρινίου

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος με αντικαταστάτη τον  ΒΑΣΣΗ Βασίλειο

2.- Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η διάρκεια  θητείας του  Δ.Σ. δυνάμει  άρθρου 17 του  καταστατικού είναι διετής.

3.- Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευελπιστούμε, όπως επιβάλλεται , στην μεταξύ  μας αγαστή  & δημιουργική συνεργασία.

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου