Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 18:02

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου στην ερώτηση βουλευτών της "Ελληνικής Λύσης" σχετικά με: «Η Γερμανία απελαύνει τους πρόσφυγες ή μετανάστες που παρανομούν, γενόμενη παράδειγμα προς μίμηση»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 6/9/2021

Των:    Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:    Τον κ. Υπουργό Εξωτερικών

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ:    «Η Γερμανία απελαύνει τους πρόσφυγες ή μετανάστες που παρανομούν, γενόμενη παράδειγμα προς μίμηση»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η Γερμανία συνεχίζει την χρόνια πολιτική μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα, χωρίς εξαιρέσεις, απελαύνοντας όσους πρόσφυγες ή μετανάστες παρανομούν. Μάλιστα, το παραπάνω τέθηκε και σαν θέμα στην προεκλογική της περίοδο, όταν ο υποψήφιος των συντηρητικών και κινούμενος στον ίδιο ιδεολογικό χώρο με τη Ν.Δ. για την Καγκελαρία, τάχτηκε την 2α Αυγούστου 2021 υπέρ της συνεχίσεως των απελάσεων Αφγανών αιτούντων άσυλο ή προσφύγων που παρανομούν. Ο κ. Άρμιν Λάσετ, υποψήφιος του «CDU»/«CSU», δήλωσε στην εφημερίδα «Bild am Sonntag» ότι: «…η γραμμή μας παραμένει καθαρή: Όποιος διαπράττει ποινικά αδικήματα στη Γερμανία χάνει το δικαίωμα να παραμείνει ως φιλοξενούμενος». Ο δε Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, κ. Χόρστ Ζεεχόφερ, τάχτηκε προ ημερών και αυτός υπέρ της απελάσεως στο Αφγανιστάν των αφγανών που διαπράττουν ποινικά αδικήματα, παρά τις εκκλήσεις της αφγανικής κυβερνήσεως να ανασταλούν οι απελάσεις λόγω μαχών και κορωνοϊού, εκκλήσεις που δεν εισακούστηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει τις απελάσεις εγκληματιών. Η Γερμανία είναι η ηγέτιδα οικονομικά και πολιτικά χώρα της Ευρώπης και κυβερνάται από έναν συνασπισμό, του οποίου τα κόμματα είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο μέλος είναι και η κυβερνώσα, Νέα Δημοκρατία. Παραλλήλως, μετέχει στην οικονομική εποπτεία της Ελλάδος, έως το 2060 και στην διαχείριση της δημόσιας περιουσίας της χώρας, έως το 2115. Ως εκ τούτου, καλείται η κυβέρνηση να ταυτισθεί και να ακολουθήσει την ίδια πολιτική απελάσεων με την Γερμανία, πράττοντας τα ίδια που πράττει και το κυβερνών «αδελφό» με αυτήν κόμμα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε να πράξετε ό,τι κι η Γερμανία και να απελάσετε άμεσα στις χώρες τους τους αλλοδαπούς που παρανομούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αλλάζοντας επί τούτου τον Ποινικό Κώδικα;
  2. Προτίθεσθε, σε περίπτωση άρνησης των χωρών προέλευσής των ανωτέρω αλλοδαπών να δεχτούν την επιστροφή των παραπάνω παρανομούντων να ασκήσετε «βέτο» για την παροχή οικονομικής βοήθειας ή άλλων προνομίων από την Ε.Ε. προς αυτές;
  3. Προτίθεσθε να περιορίσετε σε κέντρα κράτησης όσους παράνομα εισέρχονται στην χώρα καταστρέφοντας τα έγγραφά τους, πριν από την λαθραία είσοδό τους;
  4. Με δεδομένο ότι οι λαθραία εισερχόμενοι αλλοδαποί «χάνουν» (καταστρέφουν) μόνο τα έγγραφα ταυτοποίησής τους και ποτέ τα κινητά ή τα τάμπλετ τους, προτίθεσθε να μην αποδέχεστε άκριτα τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν, χωρίς να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα της χώρας καταγωγής τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θ Έ Μ Α :    Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΆ:    Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8863/09-09-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Κ. Βελόπουλος και Κ. Χήτας με θέμα: «Η Γερμανία απελαύνει τους πρόσφυγες ή μετανάστες που παρανομούν, γενόμενη παράδειγμα προς μίμηση» και κατά το μέρος αυτής που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σας γνωρίζω τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 4 (Α) του άρθρου 14 του ν. 4636/2019 (Α΄169), δεν χορηγείται καθεστώς διεθνούς προστασίας και μπορεί να διαταχθεί άμεση απέλαση όταν, στο πρόσωπο του αιτούντος, συντρέχουν οι εξής λόγοι (α) θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την Εθνική Ασφάλεια της χώρας ή (β) συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αδικημάτων που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τους πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις προβλέπεται ότι υποβάλλονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης (του άρθρου 39 του άρθρου ν. 4636/2019 ). Στις περιπτώσεις δε, προσώπων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγησης διεθνούς προστασίας ή άλλης μορφής προστασίας και δεν έχουν τίτλο νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε στον πρώτο βαθμό ενόσω παραμένουν στο Κέντρο και δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, αυτά παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης. Επιπρόσθετα, υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση κράτησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ίδιου νόμου, παραπέμπονται στα Κλειστά Κέντρα Υποδοχής.

Τέλος, αναφορικά με τα έγγραφα ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα σας γνωρίζω ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 79 του ν. 4636/2019,  «Τα  στοιχεία  ταυτότητας  των  αιτούντων  προκύπτουν από  το  διαβατήριό  τους,  το  δελτίο ταυτότητας τους, εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ημερομηνία γέννησής τους, ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ