Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 14:37

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου στην ερώτηση βουλευτών της "Ελληνικής Λύσης" σχετικά με: «Επαναλειτουργία και αδειοδότηση των Ιαματικών Λουτρών της Αλευράδας της Αιτωλοακαρνανίας»

μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 19/09/2021


Των:    Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:    Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ:    «Επαναλειτουργία και αδειοδότηση των Ιαματικών Λουτρών της Αλευράδας της Αιτωλοακαρνανίας»


Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Δήμου Αμφιλοχίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, οι Ιαματικές πηγές της Αλευράδας, που λειτουργούν ανελλιπώς, εδώ και πολλά χρόνια και θεωρούνται ως μία από τις καλύτερες θερμομεταλλικές πηγές της χώρας, έκλεισαν, πρόσφατα, με ανυπολόγιστες ζημιές για την τοπική οικονομία της περιοχής. Συγκεκριμένα, στις 3/9/2021, η Δημοτική Αρχή έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες τα Ιαματικά Λουτρά της Αλευράδας, αφού, εδώ και δύο χρόνια, κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά με την συγκεκριμένη Δημοτική Επιχείρηση, μια επιχείρηση πολύ σημαντική για τον Δήμο Αμφιλοχίας και για την Δημοτική Ενότητα Ινάχου. Αξίζει να επισημανθεί ότι, στις 3 Μαΐου 2019, με το ΦΕΚ «1490/Β/2019», του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ο φυσικός πόρος “πηγή Κρεμαστών” αναγνωρίστηκε ως ιαματικός, καταχωρήθηκε, δηλαδή, στην λίστα των αναγνωρισμένων Φυσικών Πόρων για Λουτροθεραπεία και Εισπνοοθεραπεία. Η ανωτέρω ενέργεια της Δημοτικής Αρχής αποτελεί μία ακόμη υποβάθμιση για την περιοχή, αφού, μετά το ΦΕΚ αναγνώρισης, θα έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση των Λουτρών, όπως είναι η εκπόνηση μιας σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης, ώστε τα εν λόγω Λουτρά να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε να εξετάσετε τις συνθήκες κλεισίματος των Ιαματικών Λουτρών της Αλευράδας της Αιτωλοακαρνανίας και να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μπουν σε τροχιά υλοποίησης η διαδικασία αδειοδότησης και επαναλειτουργίας των ως άνω Λουτρών, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου της χώρας;
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν ως προορισμός ιαματικού τουρισμού τα ανωτέρω ιαματικά λουτρά, από την στιγμή, μάλιστα, που ο ιαματικός τουρισμός κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όλη τη χώρα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Απόστολος Αβδελάς

Κωνσταντίνος Χήτας


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών».

Σχετ.:  Η με Α.Π. 9134/20.09.2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. Βουλευτές της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης, Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, ώστε ο ταξιδιώτης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τις ανάγκες του, να επιλέγει από ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων που θα του επιτρέψουν να προσωποποιήσει/εξατομικεύσει την ταξιδιωτική του εμπειρία, καθιστώντας τη μοναδική και αυθεντική. Η διαφοροποίηση των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κάθε προορισμού, αποτελούν κύριο στόχο της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού.

Επιπλέον, σκοπός είναι η δημιουργία ενός ολιστικού πλάνου μάρκετινγκ όπου κάθε Περιφέρεια αναδεικνύει τα μοναδικά της χαρακτηριστικά και αλληλοσυμπληρώνεται με τις υπόλοιπες, ιδίως τις γειτονικές της, ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος, τόσο σε επίπεδο προορισμών όσο και χρονικά, με την άμβλυνση της εποχικότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει στις προτεραιότητές του, την ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού, μέσω του θεσμοθετημένου πλαισίου αναγνώρισης των ιαματικών πόρων, του ν. 3498/2006 (Α' 230), έχοντας ήδη αναγνωρίσει έως σήμερα εβδομήντα εννέα (79) φυσικούς πόρους ως ιαματικούς.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.», όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις -μεταξύ άλλων- και στον τουρισμό υγείας και ευεξίας, μέσω της αξιοποίησης των ιαματικών πηγών της χώρας.

Συγκεκριμένα, στις ήδη εγκεκριμένες προτάσεις της χώρας μας προς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνονται δράσεις (συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ. €) για την αναβάθμιση των υποδομών των ιαματικών πηγών και την εκπόνηση σχετικών μελετών, αλλά και για την προβολή των ελληνικών τουριστικών προορισμών συνολικά, περιλαμβανομένων και αυτών του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας. Ακόμη, έχουν κατατεθεί οι Εισηγητικές Προτάσεις Ομάδας Εργασίας Ιατρικού Τουρισμού, τα πορίσματα των οποίων ήδη λαμβάνονται υπ' όψιν για την διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και για τον τουρισμό υγείας.

Περαιτέρω, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνει την εισαγωγή νομοθετικών διατάξεων για την αξιοποίηση των ιαματικών πόρων της χώρας και την ανάπτυξη του κλάδου με οφέλη υπέρ των τοπικών κοινωνιών, αλλά και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος συνολικά. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού. Σημειωτέον ότι έχει ήδη προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο αποσκοπεί στην βέλτιστη ανάπτυξη των πολυάριθμων τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας σε αυτόν τον τομέα.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, οι μέχρι σήμερα αναγνωρισμένοι ιαματικοί πόροι είναι οι εξής:

Πηγή Κόκκινο Στεφάνι Μυρτιάς Δήμου Θέρμου (νερό)

«Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Κόκκινο Στεφάνι Μυρτιάς» Δήμου Θέρμου, ως ιαματικού» (ΦΕΚ 1347/Β/19.04.2018)

Πηγή Κρεμαστών Δήμου Αμφιλοχίας (νερό)

«Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου «Πηγή Κρεμαστών» Δήμου Αμφιλοχίας, ως Ιαματικού» (ΦΕΚ 1490/Β/03.05.2019)

Πηγή Μουρστιάνου ή Σώκου

«Αναγνώριση του φυσικού πόρου «πηγή Μουρστιάνου ή Σώκου» ως ιαματικού» (ΦΕΚ 1861/Β/24.06.2016)

Πηγή Μπανιώτη-Χέλωβα

Λυσιμαχίας, Ζωγόπουλου (νερό)

«Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό πηγής Μπανιώτη - Χέλωβα Λυσιμαχίας, Ζωγόπουλου» ως ιαματικού» (ΦΕΚ 1114/Β/19.04.2016)

Πηγή Αγίου Βάρβαρου Τρύφου Αιτ/νιας

Αναγνώριση του φυσικού πόρου «“ΆΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ" Τρύφου

Αιτωλοακαρνανίας» (ΦΕΚ 2635/Β/18.06.2021)

Πηλός Αγίας Τριάδας

Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Κλείσοβα)

«Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηλός Αγίας Τριάδας» Δήμου Ι.Π.

Μεσολογγίου, ως ιαματικού» (ΦΕΚ 2459/Β'/19.07.2017)

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού εκκινεί μετά από σχετική αίτηση του φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του πόρου ή από τον ΟΤΑ στα χωρικά όρια του οποίου βρίσκεται ο πόρος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του φυσικού πόρου ως ιαματικού, έπεται, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα διαχείρισης, η διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 2704/13.02.2018 κ.υ.α. «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)». (B' 603)

Εν προκειμένω και όσον αφορά στα Ιαματικά Λουτρά Αλευράδας της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, θέτουμε υπόψη σας ότι δεν έχει υποβληθεί κανένα σχετικό αίτημα αδειοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Τουρισμού και η αρμόδιά του Υπηρεσία είναι στη διάθεση του σχετικού φορέα διαχείρισης, για την έναρξη, κατόπιν του απαιτούμενου αιτήματός του, των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ