Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 14:21

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου στην ερώτηση βουλευτών 'Ελληνικής Λύσης' σχετικά με: «Εικόνες πλήρους απαξίωσης και εγκατάλειψης στο γήπεδο του Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας»

μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης

Προς: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Εικόνες πλήρους απαξίωσης και εγκατάλειψης στο γήπεδο του Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Σύμφωνα με ανάρτηση σε σελίδα του Διαδικτύου, εικόνες πλήρους απαξίωσης και εγκατάλειψης θα αντικρίσει όποιος μπει ή θελήσει να αθληθεί στο γήπεδο του Νεοχωρίου, του Μεσολογγίου. Δυστυχώς, ακόμα ένα γήπεδο του Δήμου αυτού έχει αφεθεί στο έλεος του χρόνου, εδώ και δεκαετίες. Εν τω μεταξύ, οι χώροι άθλησης για τον απλό κόσμο και τα σωματεία της περιοχής του Μεσολογγίου λιγοστεύουν δραματικά. Παρά το ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε το πράσινο φως για την επανέναρξη της λειτουργίας των αθλητικών ακαδημιών, εξ’ αιτίας των παραπάνω προβλημάτων, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις προπονήσεις τους στο γήπεδο του Νεοχωρίου, οι περίπου ογδόντα νεαροί αθλητές, που συμμετέχουν σε αθλητικές Ακαδημίες της περιοχής, λόγω:

α. της υψηλής επικινδυνότητας του αγωνιστικού χώρου (υπάρχουν παντού λακκούβες, ο πλαστικός τάπητας έχει αφαιρεθεί σε πολλά σημεία και δεν υπάρχουν δοκάρια στην εστία), β. τα αποδυτήρια και οι τουαλέτες είναι πλέον εστία μόλυνσης, ενώ οι παντού υπάρχουσες ρωγμές καθιστούν επικίνδυνους τους χώρους αυτούς για την σωματική ακεραιότητα των χρηστών,

γ. μετά την κοπή των δέντρων στην περίμετρο του εξωτερικού χώρου η περίφραξη έχει καταστραφεί με συνέπεια να υπάρχει άμεση πρόσβαση στη κοίτη του ποταμού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην αντικατάσταση του πλαστικού τάπητα, στην επισκευή των αποδυτηρίων και στην αποκατάσταση όλων των ζημιών στο γήπεδο του Νεοχωρίου, του Μεσολογγίου, εντός και πέριξ αυτού, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος χώρος άθλησης, καθώς και ο περιβάλλων χώρος του να παραδοθούν αξιοπρεπώς τακτοποιημένοι και ανακαινισμένοι στην τοπική κοινωνία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.:   Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7252/14-06-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Κ.Υ.Α), η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ποσό ύψους 567.090,00€, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στη   βάση   του   Ειδικού   Προγράμματος   Ενίσχυσης   Δήμων   με   την   ονομασία

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25) απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 587.000,00€.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση ΙV, όπως ισχύει, με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Σε συνέχεια της Πρόσκλησης αυτής ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 23971/15-04-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο

«Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπου η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ανέρχεται σε 600.000,00 €.

Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα: Υποέργο 1: «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Μεσολογγίου» προϋπολογισμού 750.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με φορέα

υλοποίησης το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (Νομού Αιτωλοακαρνανίας). Υποέργο 2: «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18213/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» (Α.Δ.Α.: 681Β46ΜΤΛ6-749), η οποία αφορά στη χρηματοδότηση έργων για τη συντήρηση και την επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει υποβάλει την πρόταση «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου», ύψους 265.500,00€, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45847/18-06-2021 έγγραφο και, όταν περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ