Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 07 Μαϊος 2021 15:11

Η απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ερώτηση Κ. Βελόπουλου σχετικά με: «Τακτικά χωρίς τηλέφωνο και Διαδίκτυο το ορεινό Θέρμο»

μοιραστείτε το άρθρο αυτό με τους φίλους σας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 13/01/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: Τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. κ. Κ. Πιερρακάκη Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ:    «Τακτικά χωρίς τηλέφωνο και Διαδίκτυο το ορεινό Θέρμο»

Κύριοι, Υπουργοί,

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων του ορεινού Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, μεγάλη ανησυχία προκάλεσε η πολυήμερη διακοπή τηλεφώνου και διαδικτύου στην περιοχή αυτή. Συγκεκριμένα, η Δευτέρα 04/01/2021, ήταν η 6η μέρα, κατά την οποία, η ανωτέρω περιοχή ήταν αποκομμένη από τον έξω κόσμο. Αντίστοιχο πρόβλημα προέκυψε, άλλωστε και άλλες φορές, κατά το περασμένο έτος: «Παρά τις επανειλημμένες ενοχλήσεις μας δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Στις δύσκολες αυτές ημέρες λόγω της πανδημίας και, καθώς απαγορεύεται η κίνηση των πολιτών μεταξύ νομών, η μη επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο τραγική», αναφέρει, χαρακτηριστικά, κάτοικος της περιοχής. Οι πολίτες του ορεινού Θέρμου ανησυχούν και επισημαίνουν, πως η περιοχή κατοικείται ακόμα από ανθρώπους που έχουν ανάγκες και δικαίωμα στην επικοινωνία, ενώ ζητούν να βρεθεί άμεση λύση στο σχετικό πρόβλημα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Είναι ενήμεροι οι αρμόδιοι φορείς για τις κακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που απολαμβάνουν οι κάτοικοι του ορεινού Θέρμου;
  2. Σε ποια μέτρα προτίθεσθε να προχωρήσετε, ώστε να επισπευσθούν οι ενέργειες αποκατάστασης των σοβαρών ανωτέρω προβλημάτων, που παρουσιάζονται κατ’ επανάληψη στο ως άνω τηλεφωνικό δίκτυο, καθώς, η έλλειψη τηλεφώνου και διαδικτύου στερεί από τους κατοίκους της ανωτέρω περιοχής τη δυνατότητα επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, ενώ οι τελευταίοι στερούνται, παράλληλα, την αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο εν μέσω πανδημίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα:    Απάντηση στην υπ’ αρτθ. 3279/15-1-2021 ερώτηση του

Προέδρου του κόμματος «Ελληνική Λύση», βουλευτή Λάρισας, κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σχετ:    Η με αριθ. πρωτ. EETT 2196/18-1-2021 επιστολή του Υπουργείου σας (αρτθ. πρωτ. Υ.ΨΗ.Δ 1172/18-1-2021)

Σε συνέχεια της Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση» κατ Βουλευτή Λάρισας, κ. Κυριάκο Βελόπουλο με θέμα «Τακτκά χωρίς τηλέφωνο και Διαδίκτυο το ορεινό Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας» σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Το άρθρο 3.2.2, παράγραφος α’ του Παραρτήματος Β’ του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017, ΦΕΚ 4262/Β’), ως ισχύει, ορίζει τα εξής:

[...

Σε περίπτωση βλάβης ο πάροχος Δημοσίων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια στο μέτρο του τεχνικά εφικτού για αποκατάσταση της βλάβης, εντός τεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την αναγγελία της. Σε περίπτωση καλωδιακών βλαβών, το ανωτέρω διάστημα είναι έξι ημερολογιακές ημέρες. Βλάβες των οποίων η αποκατάσταση είναι εκτός των ανωτέρω προθεσμιών κοινοποιούνται στην ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήματος της αιτιολογώντας τους λόγους υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών.

Digitally signed by GLYKERIA ANEMOGIANNI

Date: 2021.01.21 13:17:38 EET

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κεντρική Γραμματεία    1

Σχόλια:

 

...]

  1. Περαιτέρω, στο άρθρο 2.1.17, παράγραφος γ’ του ως άνω Κανονισμού ορίζονται τα εξής:

[...

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που το πρόσωπο υποχρεούται να παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Αδειών ή με τα ειδικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών που του έχουν εκχωρηθεί ή με τους όρους της σύμβασης καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, o πάροχος οφείλει, να πιστώνει το συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις πραγματοποιείται από τον πάροχο αυτόματα, προς τους συνδρομητές που έχουν δηλώσει βλάβη, σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή, εντός τετραμήνου από την άρση της βλάβης, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του συνδρομητή.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φαίνεται σαφώς στο λογαριασμό χρέωσης του συνδρομητή η πίστωση αυτή καθώς και η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διακοπή.

:.]

  1. Με τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2611/20-01-2021 συνημμένη επιστολή της, η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κάλεσε την ΟΤΕ Α.Ε. να της παράσχει πληροφορίες για όσα τίθενται στη σχετική ερώτηση αναφορικά με τις βλάβες που σημειώθηκαν στο δίκτυο της περιοχής του ορεινού Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας κατά τη διάρκεια του 2020, και, ιδίως, για τη βλάβη που σημειώθηκε κατά την περίοδο των εορτών, αλλά και τις σχετικές ενέργειες/πιστώσεις στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2.1.17, παράγραφος γ’ του Κανονισμού Γενικών Αδειών.
  2. Επτσημαίνετατ, παράλληλα, ότι από την 1/1/2017 η ΟΤΕ Α.Ε. δεν είναι η υπόχρεος πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Μετά από νόμιμη δταγωνιστική διαδικασία έχει αναδετχθεί ως

2

 

πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας αναφορικά με την παροχή διασύνδεσης σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις στην ελληνική επικράτεια από την 1/1/2017 η εταιρία Forthnet Ά.Ε. με την ΑΠ ΕΕΤΤ 783/2/2016 (ΦΕΚ 3960/Β/2016). Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της Καθολικής Υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση ενσύρματου δικτύου είτε με τη χρήση ασύρματου δικτύου (π.χ. δορυφορικές συνδέσεις), τεχνολογία την οποία έχει επτλέξετ ο επτλεγείς πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας. Οτ ενδιαφερόμενοι για παροχή σύνδεσης, εφόσον δεν εξυπηρετούνται από τον πάροχο της αρεσκείας τους, έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην εταιρεία Forthnet Ά.Ε. (NOVA) ως πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας, η οποία κατ φέρετ την υποχρέωση υλοποίησης της σχετικής σύνδεσης, ως έχετ οριστεί στην ΑΠ ΕΕΤΤ 783/2/2016.

Δτευκρτνίζετατ όττ ήδη με το νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α’), η πολιτεία αναμόρφωσε το περτεχόμενο της καθολτκής υπηρεσίας, ώστε να καλύπτετ κατ την επαρκή ευρυζωντκή πρόσβαση στο δταδίκτυο. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφτακής Δτακυβέρνησης, μετά από ετσήγηση της ΕΕΤΤ, αφού ληφθούν υπόψη οτ εθντκές συνθήκες κατ το ελάχτστο εύρος ζώνης που έχετ στη δτάθεσή της η πλετονότητα των καταναλωτών, εντός της ελληντκής επτκράτετας, θα ορτστεί η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωντκής πρόσβασης στο δταδίκτυο στο πλαίστο της καθολτκής υπηρεσίας, με σκοπό να δτασφαλίζετατ σε προσττή ττμή το εύρος ζώνης το οποίο είνατ αναγκαίο γτα την κοτνωντκή κατ οτκονομτκή συμμετοχή στην κοτνωνία.

Παραμένουμε στη δτάθεσή σας γτα κάθε δτευκρίντση ή περαττέρω πληροφόρηση η οποία άπτετατ των αρμοδτοτήτων μας.

Με τιμή,

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
Πρόεδρος ΕΕΤΤ